Tvrtka Komunalac Požega kreće graditi kompostanu u sklopu postojećeg odlagališta neopasnog otpada Vinogradine. 

Projekt sufinancira Europska unija kroz Operativni program konkurentnost i kohezija s ciljem povećanja kapaciteta Hrvatske za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Tako se pridonosi unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom prikupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima, objavljeno je na stranicama tvrtke Komunalac Požega.


Pravilno zbrinjavanje 

"Dovršetkom projekta krenut će prikupljanje biootpada iz kućanstava čime će se povećati stopa odvojeno prikupljenog otpada s trenutačnih otprilike 20 posto na oko 30 posto. Građanima ćemo podijeliti posude i vrećice za prikupljanje biootpada te tako stvoriti preduvjete za njegovo odvajanje. Gotovo 40 posto sadržaja posuda za miješani komunalni otpad (zelenih kanti) je biootpad. Izgradnjom kompostane biootpad će se pravilno zbrinuti i oporabiti. Naime, dio komposta koji proizvedemo iz prikupljenog biootpada podijelit ćemo našim korisnicima, dio će završiti na zelenim površinama o čijem uređenju brine Komunalac Požega, dok ćemo dio prodavati", ističe Josip Vitez, direktor Komunalca Požega. 

Osim iz kućanstava, biootpad će se prikupljati od tvrtki i ustanova koji koriste usluge tog požeškog komunalnog poduzeća. 

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta su oko šest milijuna kuna, pri čemu je sufinanciranje EU-a kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 50 posto (oko tri milijuna kuna). 

Završetak gradnje kompostane planiran je za prosinac 2021., a početak rada očekuje se u siječnju 2022. godine.