U skladu s Europskim zelenim planom i ciljem da EU do 2050. postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo, Europska komisija je jučer donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama u kontekstu sustava trgovanja emisijama koje će se primjenjivati na trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova nakon 2021. (Smjernice za ETS) godine. 

EK javlja kako smjernice stupaju na snagu 1. siječnja 2021., na početku novog razdoblja trgovanja i zamijenit će one donesene 2012. godine. 

"Smjernicama za ETS nastoji se smanjiti rizik od 'istjecanja ugljika', do kojeg dolazi kada poduzeća presele proizvodnju u zemlje izvan EU-a s manje ambicioznim klimatskim politikama. Pritom se smanjuje gospodarska aktivnost u EU-u, a ne smanjuju se globalne emisije stakleničkih plinova. Konkretno, revidiranim smjernicama se članicama omogućuje da poduzećima u ugroženim sektorima nadoknade više cijene električne energije koje proizlaze iz cjenovnih signala za ugljik stvorenih ETS-om EU-a (tzv. neizravni troškovi emisija)", priopćila je EK.

 

Istjecanje ugljika

Istovremeno, prekomjerna naknada za poduzeća u suprotnosti je s cjenovnim signalima koji se stvaraju u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama. 

U tom kontekstu, revidiranim smjernicama o ETS-u ciljat će se samo sektori izloženi riziku od istjecanja ugljika zbog visokih neizravnih troškova emisija i snažne izloženosti međunarodnoj trgovini za koje će se sniziti stopa nadoknade s 85 posto, koliko je iznosila na početku prethodnog razdoblja trgovanja (2013. – 2020.), na 75 posto i isključiti naknada za neučinkovite tehnologije. Naknada će se, pak, uvjetovati time da predmetna poduzeća ulažu napore u cilju dekarbonizacije. 

"Kako bismo se na održiv način borili protiv klimatskih promjena i ostvarili ciljeve zelenog plana, moramo postaviti cijenu za emisije ugljika, izbjegavajući pritom istjecanje ugljika. Danas donesene revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za trgovanje emisijama važan su element tog projekta. Njima se državama članicama omogućuje da podrže one sektore koji su zbog neizravnih troškova emisija najviše izloženi riziku od istjecanja ugljika. Istovremeno, one pridonose troškovno učinkovitoj dekarbonizaciji gospodarstva izbjegavanjem prekomjernih naknada i neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu", izjavila je izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager.