U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike ovaj tjedan je održan radni sastanak s predstavnicima Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Općine Viškovo, Čistoće i Ekoplusa. Na sastanku se razgovaralo o sanaciji lokacije na kojoj je odlagan miješani komunalni otpad s područja Rijeke i okolice, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Od 2011. godine odnosno od zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Viševac do otvaranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, na ovoj se lokaciji odlagao miješani komunalni otpad. Procjenjuje se da je u razdoblju od tri godine na toj lokaciji odloženo 200.000 m3 miješanog komunalnog otpada. 
S obzirom na to da je navedena tematika vezana uz rad ŽCGO-a Marišćina te utječe na trenutnu situaciju na području Općine Viškovo i okolnih naselja, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić je rekao kako je Ministarstvo predložilo nužne korake za sanaciju lokacije. Uz to, dodao je kako postoji mogućnost sufinanciranja sanacije lokacije iz fondova Europske unije. "Nužno je da što prije, zajedničkim snagama, pristupimo sanaciji ove lokacije jer postoji mogućnost EU sufinanciranja u iznosu od 85 %. Preostalih 15 % osigurali bi, ovisno o mogućnostima, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka", istaknuo je ministar. 
Na sastanku je dogovoren i hodogram daljnjih aktivnosti kako bi se s postupkom sanacije započelo 2020. godine, a sve kako bi Ministarstvo osiguralo sufinanciranje s obzirom na to da je najkasnije do kraja 2023. potrebno završiti sve projekte koji se sufinanciraju iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.