Buje kreću u izgradnju reciklažnog dvorišta

Autor: B.O. Objavljeno: 19.03.2019. 🕜 09:55 Lokacija: Buje

Cilj je već u prvoj godini rada odvojeno prikupiti 120 tona otpada

Nešto više od sedam milijuna kuna Grad Buje je uspio osigurati iz EU fondova za energetsku obnovu zgrada i projekte gospodarenja otpadom, istaknuo je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš prilikom posjeta Bujama. 
Zadnji u nizu projekata za koje su dobili sredstva je onaj za izgradnju reciklažnog dvorišta u Momjanskoj ulici. Investicija je to od 3,4 milijuna kuna, od kojih će se 700 tisuća dati iz gradskog proračuna, dok je ostalo osigurano kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Reciklažno dvorište bi trebalo biti u funkciji koncem ožujka sljedeće godine, a njegovim otvorenjem stvorit će se preduvjeti za povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području Bujštine, objavio je FZOEU
"Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta ima važnu ulogu za razvoj Buja. Osim usklađenja s odredbama Plana gospodarenja otpadom, stvaramo pretpostavku za učinkovito gospodarenje otpadom i utječemo na smanjenje količine otpada koji će završiti u CGO Kaštijun", rekao je gradonačelnik Fabrizio Vižintin. 
Prema riječima direktora komunalnog poduzeća 6. maj Reufa Šerbečića već u prvoj godini rada reciklažnog dvorišta planira se ostvariti cilj od 120 tona odvojeno prikupljenog otpada. Najavio je kako Grad preko Fonda nabavlja spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, a u sljedećoj fazi namjeravaju nabaviti i podzemne kontejnere koji će pridonijeti boljoj estetici gradskih ulica.
Dubravko Ponoš se osvrnuo i na projekte energetske učinkovitosti, a prilikom svojeg posjeta Bujama obišao je i lokacije pet višestambenih zgrada čija obnova je s 2,3 milijuna kuna sufinancirana iz EU fondova.

TAGOVI