Prema obavijesti Stručnog povjerenstva voda u Slavonskom Brodu je zdravstveno ispravna za piće. "Uzimajući u obzir sve rezultate praćenja vode za ljudsku potrošnju kroz period od tjedan dana zaključilo da se voda za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda smatra zdravstveno ispravnom i može se koristiti za piće i ostale potrebe kućanstva. U skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, Povjerenstvo smatra da se učestalost uzorkovanja i kontrole crpilišta kao i mreže od strane javnog isporučitelja vodnih usluga treba nastaviti sukladno državnom planu monitoringa i u skladu s redovnim planovima internih kontrola vodovoda", objavilo je HZJZ-ovo povjerenstvo. Još uvijek se čekaju rezultati istrage koju provode policija i DORH o uzroku zagađanje pitke vode ugljikovodicima na vodocrpilištu Jelas krajem prošlog mjeseca.