Hrvatska u potpunosti podržava dekarbonizaciju Europske unije, naglasio je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić na sastanku Vijeća EU ministara za energetiku koji je održan sredinom tjedna u Bruxellesu. 

Za ostvarivanje toga cilja, dodao je, treba intenzivno razvijanje novih tehnologija i usavršavanje postojećih. Uz sve to, nove tehnologije moraju biti i cjenovno prihvatljive pa je nužno da se one međusobno povežu i da ih se primjenjuje u više sektora, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike


Integracija sektora 

"Vodik je jako dobar primjer, s obzirom na to da je njegova uloga već prepoznata u mnogim sektorima. Vidljivi su njegovi potencijali u prometu, industrijskim procesima, ali i u energetici. Upravo je to ono čemu integracija sektora treba težiti. U tom smjeru idu i aktivnosti Europske komisije koja promovira primjenu vodika u širem smislu jer se jedino tako može postići potpuna dekarbonizacija Europe", kazao je ministar.