Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je da su u Ministarstvu financija potpisani ugovori o zajmu za tri infrastrukturna projekta za gospodarenje otpadom koji su sufinancirani iz pretpristupnih fondova Europske unije. Kako se ističe, radi se o sredstvima ukupne vrijednosti 23,18 mil. eura iz zajma koji je Hrvatskoj po povoljnim uvjetima (rok otplate 20 godina, poček pet godina i kamatna stopa manja od 4%), odobrila Europska investicijska banka (EIB). Taj je novac namijenjen za financiranje projekata izgradnje centara za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibeniku, Kaštijun u Istri i Marišćina pored Rijeke, čime Hrvatska nastavlja s uspostavom integriranog sustava gospodarenja otpadom koji treba biti dovršen do kraja 2018. godine. Centri će postupno preuzimati otpad s odlagališta i primjenom odgovarajuće tehnologije osigurati postupno smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada na 35% ukupne količine takvog otpada proizvedenog 1997. godine. Izgradnja cijelog sustava, prema procjenama, stajat će 3,2 mlrd. eura, a kako 25% sredstava za europske projekte Hrvatska treba osigurati samostalno, u državnom proračunu ili proračunima lokalnih jedinica, Ministarstvo financija potpisalo je okvirni zajam u iznosu 200 milijuna eura za sve takve projekte, iz čega će se financirati i projekti odlagališta Bikarac, Kaštijun i Marišćina.