Zatvorena su dva javna poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezana za projekte gospodarenja otpadom na otocima. Riječ je o javnim pozivima za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok, odnosno na kopno i nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima.

Prvi javni poziv, za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok, odnosno na kopno, objavljen je 7.8., a njegove izmjene i dopune 16.9. ove godine. Poziv je zatvara zadnjeg dana godine, a prijave koje su zaprimljene do toga dana uzet će se u razmatranje.

Drugi poziv, za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima, raspisan je 21.2., a izmjenjen je 22.5. i 16.9. ove godine. Također se zatvara 31.12.2020. godine, no u obzir će se isto tako uzeti sve prijave zaprimljene toga dana.