Donesen Plan za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Autor: N.D. Objavljeno: 07.07.2014. 🕜 13:36 Lokacija: Zagreb

Cilj je ušteda oko 214 GWh u neposrednoj potrošnji i smanjenje izdataka za energiju za 92 milijuna kn

U Narodnim novinama objavljena je Odluka o donošenju programa energetske obnove višestambenih zgrada u periodu 2014-2020. s detaljnim planom do 2016. godine. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zadužen je za sufinanciranje i provedbu Programa. Programom se analizira stanje postojećeg stambenog fonda i potrošnje energije u njemu, te se daje prijedlog i razrada mjera za unaprjeđenje energetske učinkovitosti postojećih zgrada. Program se ne odnosi na izgradnju novih zgrada. Korisna površina stambenog fonda procjenjuje se na oko 150 milijuna m2, obiteljske i dvojne kuće predstavljaju oko 65%, a višestambene zgrade oko 35% ukupnog stambenog fonda. U kontinentalnom dijelu nalazi se oko 65%, a u obalnom dijelu nalazi se oko 35% ukupnog stambenog fonda. Kućanstva u neposrednoj potrošnji energije sudjeluju s 31%, prema podacima iz 2011. godine, što ovaj sektor čini iznimno bitnim za postizanje ciljeva poboljšanja energetske učinkovitosti.
Najznačajniji očekivani učinci provedbe Programa su poticanje investicija ukupnog iznosa 602,5 milijuna kuna godišnje uz udio državnih poticaja od svega 10% (uz uračunate povrate u državni proračun iz naplate PDV-a i doprinosa na plaće zaposlenika), ostvarivanje oko 214 GWh ušteda energije u neposrednoj potrošnji, što znači ostvarenje gotovo 12% ukupnog okvirnog cilja za razdoblje 2008. – 2016. godinu, odnosno oko 35% okvirnog cilja za trogodišnje razdoblje 2014. – 2016. godine. Nadalje, smanjenje izdataka građana za energiju u iznosu 92 milijuna kuna godišnje, smanjenje emisija CO2 od oko 62 000 t godišnje, osiguravanje zaposlenja za 2 300 ljudi godišnje i povećanje sigurnosti opskrbe energijom. Nužni preduvjeti za ostvarivanje ciljeva definiranih u ovom Programu su: snažna promocija Programa, uključivanje i suradnja svih dionika, jednostavne, jasne i transparentne procedure za dodjelu subvencija temeljene na tipskim pozivima za pojedine kategorije mjera, osiguravanje financijskih sredstava u iznosu predviđenom ovim Programom iz EU fondova, tretman energetske obnove zgrada u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima vezano uz potreban udio suvlasničkih suglasnosti za provedbu mjera.

TAGOVI