Energetska učinkovitost je odgovor na klimatske promjene

Autor: N.D. Objavljeno: 14.05.2015. 🕜 13:24 Lokacija: Zagreb

Racionalno trošenje energije i promjena životnih navika mogu utjecati na CO2 emisije

„Smanjenje emisija CO2 primjenom mjera energetske učinkovitosti“ naziv je okruglog stola koji je u sklopu 6. Zagrebačkog energetskog tjedna, u prostorijama Tribine grada Zagreba, organizirala ustanova za obrazovanje odraslih VOX VIVA. Ograničavanje emisija CO2 ne zahtijeva inicijative samo na društvenoj i političkoj razini, nego djelovanje i angažman svakog pojedinca koji je pozvan da usvoji održive načine života i pridonese očuvanju okoliša. Promjenom svojih životnih navika, racionalnim trošenjem energije, naime, pojedinci i obitelji mogu utjecati na smanjenje emisija CO2, ali i na smanjenje osobnih financijskih troškova, što je osobito bitno u ovom delikatnom trenutku financijske krize, zaključak je okruglog stola koji je okupio veliki broj dionika i predstavnika gradskih uprava i poduzeća.
Poznati znanstvenici s iskustvom u praksi, sveučilišni profesori i predavači škole iznijeli su rezultate svojih istraživanja na temu povezanosti emisija CO2 i pojave vremenskih ekstrema te smanjenja emisija CO2 racionalnim korištenjem energije. Dr.sc. Branka Ivančan Picek (DHMZ) u svom je izlaganju pokušala odgovoriti na pitanja što uzrokuje vremenske ekstreme, mogu li se predvidjeti, jesu li povezani s emisijama CO2 u atmosferi i mogu li se spriječiti. Dr.sc. Amela Jeričević (HACZ) govorila je o emisijama i smanjenju emisija CO2 iz prometa, posebno se osvrnuvši na avionski promet, do sada gotovo nespominjani izvor. S obzirom da prema rezultatima znanstvenih istraživanja globalno zatopljenje korelira s koncentracijom CO2, prof.dr.sc. Željko Bogdan (FSB) govorio o mogućnosti smanjenja emisija CO2 iz najvećeg izvora emisija ovog plina - postrojenja za proizvodnju električne energije. Goran Čačić i Zoran Kordić govorili su o mogućnostima smanjenja emisija iz sektora energetike koji se odnosi na kućanstva, gdje leži najveći potencijal za smanjenje emisija stakelničkih plinova. UNDP-ovi stručnjaci predstavili su projekt niskougljičnog razvoja gradova koj poziva na smanjenje emisije stakleničkih plinova sa sadašnjih 5 na 1 tonu CO2 po stanovniku do 2050. god. Okrugli stol zatvorio je Dražen Leš (VOX VIVA) koji se osvrnuo na efikasnost mjera energetske učinkovitosti iznošenjem zaključaka istraživanja „Ocjena smanjenja emisije CO2 primjenom mjera energetske učinkovitosti". 

TAGOVI