Što sve treba znati o energetskom certificiranju

Autor: A.H. Objavljeno: 29.01.2014. 🕜 08:16 Lokacija: Zagreb

Energetsko certificiranje odnosi se prvenstveno na sve grijane prostore namijenjene boravku ljudi

Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš održala je konferencija za medije o novinama koje je Zakon o gradnji unio u područje energetskog certificiranja zgrada. Na samom početku objašnjeno je na koje se zgrade odnosi obveza energetskog certificiranja, a to su prvenstveno svi grijani prostori namijenjeni boravku ljudi. Certifikat se ne izrađuje za zgrade u gradnji, ruševine, za pomoćne zgrade, za poljoprivredne, industrijske zgrade itd. Zabune su nastale oko pitanja prostora većih odnosno manjih od 50 m2. 
Kako se navodi u priopćenju, ministrica je rastumačila da u hrvatskom zakonodavstvu do 1.1.2014. nije bila propisana obveza izrade energetskog certifikata za grijane prostore koji su površinom manji od 50 m2. Budući da Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada propisuje da se od izrade energetskog certifikata mogu osloboditi jedino zgrade čija je ukupna korisna površina manja od 50 m2 i hrvatsko se zakonodavstvo moralo prilagoditi toj odredbi. To znači da je od 1.1.2014. za stan bilo koje površine potreban certifikat. Oslobođene mogu biti jedino samostalne zgrade koje su ukupnom korisnom površinom manje od 50 m2. Preporuka je da se izradi energetski certifikat za cijelu zgradu jer je to financijski isplativije, a njegova se izrada može financirati iz pričuve. Certifikat vrijedi 10 godina i velika je vjerojatnost da će zatrebati mnogim vlasnicima stanova. On je, osim prilikom prodaje i oglašavanja potreban i kao podloga kod prijave na natječaje za subvenciju izrade fasada, uvođenja novog sustava grijanja i hlađenja itd. Pitanje novčanih kazni pobudilo je veliki interes, ali je važno istaknuti da su sankcije bile propisane i prijašnjim propisima, ali samo za vlasnike zgrada i mogle su iznositi i do 100 tisuća kuna. One su novim Zakonom smanjene, najviša je moguća kazna sada 30 tisuća kuna, ali je uvedena i mogućnost sankcije posrednika odnosno agencije. Ali ni to nije nova tema jer je još u srpnju prošle godine Ministarstvo obavijestilo Hrvatsku gospodarsku komoru koje su nove obveze pred posrednicima u prometu nekretninama i zamolilo da ih Komora o svemu obavijesti što je prema informacijama iz Komore i učinjeno. Ministarstvo ima evidenciju o svakom izdanom energetskom certifikatu u Hrvatskoj. Svaki certifikat ima svoj kodni broj i točno navedenu zgradu odnosno posebni dio za koji je izdan. Budući da su primijećene zloporabe u smislu da se certifikat kopira i koristi za zgradu za koju nije izdan, ističemo da je ove zlouporabe vrlo lako otkriti i da će se one sankcionirati. Ministrica je istaknula da su pitanja izgradnje sustava praćenja potrošnje energije i njenog racionalnog korištenja na vrlo visokoj cijeni u Europskoj uniji. Taj se sustav stalno usavršava i dorađuje te je s tim u vezi i najavila da će se kroz dogledno vrijeme on proširiti i na obvezu evidentiranja ispuštanja CO2. Energetski certifikati koji će biti izdani do tada moći će se dopuniti novim elementima. Isto je tako važno imati u vidu da će za samo dvije godine isteći rok u kojem je potrebno pribaviti energetske certifikate za zgrade koje se iznajmljuju, daju u najam odnosno na leasing. Ministarstvo stoga poziva sve vlasnike zgrada koji se bave tom djelatnošću da se na vrijeme pripreme kako ne bi nespremni dočekali 1.1.2016. Europska unija ima propisane kazne za zemlje članice koje se ne pridržavaju europske pravne stečevine. U slučaju neusklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa europskom pravnom stečevinom ta kazna iznosi 25 tisuća eura dnevno do usklađenja. Na kraju je ministrica istaknula da je energetski certifikat važan izvor informacija za samog vlasnika kako bi znao koliko energije troši njegova zgrada i mogao potrošnju energije kontrolirati i po mogućnosti smanjivati, a isto tako i potencijalnom kupcu kako bi se mogao na temelju korisnih i točnih informacija odlučiti za odgovarajuću nekretninu. Radi se u svakom slučaju o korisnom dokumentu kojeg je bolje imati nego plaćati kaznu, navodi se u priopćenju.
Ministarstvo se zasebno očiotovalo i po pitanju CO2 certifikata gdje je navedeno da prema postojećem zakonodavstvu i regulativi EU ne postoji obveza ishođenja „CO2 certifikata“ za nekretnine. Međutim, navode u MZOIP-u, pojedine države članice,  kao što su Njemačka i Velika Britanija, već sada u okviru energetskih certifikata osim energetskog razreda nekretnine iskazuju i emisiju CO2.  Ministarstvo okoliša podržava takav pristup, odnosno jedan certifikat i to može biti postojeći energetski na koji se samo dodaje informacija o emisijama.  Smatramo da  je taka inicijativa, o postojanju samo jednog certifikata, opravdana jer se prilikom izrade energetskog pregleda nekretnine, koji je podloga za izradu energetskog certifikata,  već i sada određuju parametri potrebni za izračun emisije CO2  budući da oni proizlaze iz  podataka o vrsti i potrošnji goriva za grijanje ili hlađenje.  Pored toga, ministar Zmajlović naglasio je kako dodavanje podatka o emisijama CO2 na postojeći energetski certifikat nije dodatni trošak i ne mijenja cijenu za građane.   
Inicijative zemalja poput Njemačke temelje se  na dokumentu koji se zove  „Plan za preobrazbu Europske unije u konkurentno gospodarstvo s niskom razinom ugljika do 2050. godine“. Sukladno planu, glavni sektori odgovorni za emisije stakleničkih plinova su proizvodnja energije, industrija, transport, zgradarstvo i poljoprivreda. Ti sektori trebali bi prijeći na niskougljičnu ekonomiju i to zamjenom fosilnih goriva, korištenjem obnovljivih izvora energije i primjenom tehnologija s vrlo niskim emisijama stakleničkih plinova.   Izradu Strategije za niskougljični razvoj Republike Hrvatske koordinira Ministarstvo okoliša uz, naravno,  suradnju s ostalim ministarstvima poput graditeljstva, gospodarstva, poljoprivrede, prometa. Strategija je  u izradi je i biti će donesena 2015., zaključuje se u priopćenju MZOIP-a.

TAGOVI