EPBiH: Smjenski rad bez napuštanja objekata

Autor: B.O. Objavljeno: 27.03.2020. 🕜 08:38 Lokacija: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

U pogonu su dva bloka u TE Tuzla i jedan u TE Kakanj

Kako bi se osigurala stabilnost energetskog sustava, kontinuitet u proizvodnji električne i toplinske energije te uredna opskrba kupaca, 167 radnika Elektroprivrede BiH (EPBiH) rade 14 dana u dvije smjene bez napuštanja proizvodnih objekata. 

U pogonu su dva bloka u TE Tuzla i jedan u TE Kakanj, što zadovoljava potrebe Federacije BiH za električnom i toplinskom energijom za grijanje Tuzle, Lukavca i Kaknja. 

Svih 11 agregata hidroelektrana na Neretvi je raspoloživo i u pogonu su u skladu s potrebama za električnom energijom, javlja EPBiH


Zatvoreni ciklus 

Rad u proizvodnim jedinicama EPBiH odvija se po principu tzv. zatvorenog ciklusa koji podrazumijeva potpunu izolaciju zaposlenika u prostorima termoelektrana i hidroelektrana u trajanju od 14 dana. 

U TE Tuzla u izolaciji je 117 zaposlenika, u TE Kakanj 20 i u hidroelektranama na Neretvi njih 16 koji upravljaju blokovima i agregatima. 


Male hidroelektrane 

Istovremeno, u kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana su zaposlenici koji će nakon detaljnog zdravstvenog pregleda zamijeniti svoje kolege koji trenutačno rade u izolaciji u termoelektranama i hidroelektranama. 

U malim hidroelektranama, a koje su u sastavu EPBiH i koje su organizirane kroz djelatnost proizvodnje u distributivnim podružnicama, u sigurnosnoj zoni rada je šest zaposlenika Elektrodistribucije Bihać i četiri zaposlenika Elektrodistribucije Tuzla.

TAGOVI