HEP - Obavijest kupcima električne energije kategorije poduzetništvo

Autor: A.H. Objavljeno: 30.06.2014. 🕜 08:20 Lokacija: Zagreb

Od 1. srpnja počinju se primjenjivati nove tarife za zajamčenu opskrbu električnom energijom

HEP ODS je uputio obavijest kupcima električne energije kategorije poduzetništvo, koji se stupanjem na snagu Zakona o tržištu električne energije koriste javnom uslugom zajamčene opskrbe električnom energijom. Obavijest se odnosi na kupce električne energije kategorije poduzetništvo, dakle ne na kućanstva, koji su stupanjem na snagu Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013) nastavili koristiti opskrbu električnom energijom koja se obavlja kao javna usluga ili nisu uspjeli ugovoriti opskrbu s nekim od tržišnih opskrbljivača, odnosno koji su ostali bez tržišnog opskrbljivača. Ove kupce obavještavamo kako će se prema odredbama Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu (HERA, NN 158/2013) za obračun usluge zajamčene opskrbe od 1. srpnja 2014. početi primjenjivati Odluka Hrvatske energetske regulatorne agencije o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 73/2014). Sve informacije o zajamčenoj opskrbi i tarifnim stavkama za zajamčenu opskrbu kupci mogu pronaći na Internetskim stranicama HEP ODS-a ili zatražiti putem telefona, izravnim pozivom referenta u njihovom distribucijskom području („Elektri“), prema telefonskim brojevima koji su navedeni na računima, priopćeno je iz HEP-a.

TAGOVI