Kadrovske promjene u HANDA-i

Autor: N.D. Objavljeno: 15.05.2014. 🕜 15:19 Lokacija: Zagreb

Ivu Milatića na čelu Upravnog vijeća HANDA-e zamijenit će Tomislav Barada

Na zatvorenom dijelu sjednice Vlade Ivo Milatić razriješen je dužnosti predsjednika, a dr.sc. Igor Baković dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. Novim predsjednikom imenovan je Tomislav Barada, a članom Vilim Floridan. Prema javno dostupnim podacima Tomislav Barada, dipl. oec. glavna je osoba u sektoru čistoće u Trogirskom holdingu i predsjednik HNS-ove organizacije u Segetu, a Vilim Floridan predsjednik je HNS-a u općini Viškovo. Novi ministar financija Boris Lalovac imenovan je za člana Nadzornog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, člana Povjerenstva Vlade za upravljanje strateškim trgovačkim društvima, te na brojne druge funkcije u raznim povjerenstvima i tijelima.

TAGOVI