NE Krško ponovno u mreži

Autor: A.H. Objavljeno: 19.11.2013. 🕜 08:02 Lokacija: Krško (Slovenija)

Iz daljnjeg rada izdvojeni su svi gorivi elementi za koje je postojala sumnja puštanja

Nuklearna elektrana Krško je danas u 4.15 sati ponovno uključena u elektroenergetsku mrežu, čime je započet 27. gorivi ciklus. Sukladno pogonskim postupcima u sljedećim danima povećavat će se snaga elektrane. Svi radovi u ovom remontu izvedeni su kvalitetno i predstavljaju dobru osnovu za siguran i pouzdan daljnji rad elektrane.Kako se navodi u priopćenju iz nuklearke, tijekom remonta izvedene su brojne aktivnosti na području preventivne obnove opreme i tehnoloških modernizacija. Iz opsežnih preventivnih radova održavanja, koji povećavaju sigurnost i pouzdanost rada, izdvajamo zamjenu vodilica detektora za mjerenje raspodjele snage u jezgri reaktora, desetogodišnji remont visokotlačne turbine i zamjenu jedne od linija sigurnosnih baterija. Sigurnosne baterije od 125 V (postoje dvije linije, A i B) smatraju se veoma važnim izvorom vlastitog električnog napajanja za upravljanje regulacijskim napravama i zaštitnim sklopovima. Kako se navodi, baterije se povremeno mijenjaju zbog osiguravanja njihovog punog kapaciteta za četiri sata rada u primjerima kad nema izmjeničnog napajanja. Na području tehnološke nadgradnje izvedeno je okvirno 30 modifikacija koje će osigurati višu razinu nuklearne sigurnosti, a ubuduće i smanjiti rizike. Neke od tih modifikacija su sljedeće: izgradnja redundantnog 400-kilovoltnog transformatorskog polja, zamjena glavnog transformatora, zamjena sustava mjerenja temperature reaktorskog hladila i modernizacija izolacijskih ventila glavnih parovoda. Osim toga uspješno su zaključeni projekt rasteretnog sustava zaštitne zgrade i pasivni sustav vezanja vodika u zaštitnoj zgradi iz Programa nadgradnje sigurnosti. Tijekom remonta izveden niz preventivnih aktivnosti za stabilizaciju goriva u pogledu povećanja njegove otpornosti na vibracije prouzročene poprečnim protocima na obodnim pločama reaktora, pri čemu smo primijenili najsuvremenije metode i provjerena rješenja iz struke. Gorivi elementi pregledani su pouzdanom metodom In-Mast-Sipping, ultrazvučnom metodom, a i vizualnom metodom podvodnim kamerama. Iz daljnjeg rada izdvojeni su svi gorivi elementi za koje je postojala sumnja puštanja. Ugradnjom čeličnih palica na rubu gorivog elementa mehanički su ojačana četiri elementa koja će biti smještena na izloženim lokacijama na kojima su nađena oštećenja zbog poprečnih tokova. „Dopunjen je akcijski plan mjera za praćenje stanja goriva u jezgri reaktora tijekom rada,“ pojašnjava Uprava NEK-a i naglašava da su izvedene sve moguće mjere koje osiguravaju uz visoku vjerojatnost da neće doći do sličnih oštećenja goriva tijekom rada u sljedećem ciklusu. Od važnih su preventivnih pregleda opreme izvedeni i ultrazvučni pregled svih vijaka obodnih ploča reaktora i provjeravanje nepropusnosti cijevnih snopova parogeneratora metodom vrtložnih struja. Oba izvedbeno zahtjevna pregleda potvrdila su integritet i ispravnost obodnih ploča reaktora i parogeneratora. Pregledom svih vijaka obodnih ploča reaktora potvrdili smo njihovu primjerenost i odbacili sumnju da bi mogli prouzrokovati pojavu poprečnih tokova, dok je pregled parogeneratora metodom vrtložnih struja potvrdio zahtijevanu nepropusnost cijevnih snopova parogeneratora tijekom rada. Sve remontne aktivnosti i rješenja, koje će doprinijeti višoj razini nuklearne sigurnosti ubuduće, detaljno su pratile ovlaštene organizacije odnosno stručnjaci, među njima i Uprava Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost, te dali pozitivno mišljenje o primjerenosti i kvaliteti izvedbenih radova, zaključuje se u priopćenju. 

TAGOVI