Novi Pravilnik o tlačnoj opremi

Autor: B.L. Objavljeno: 05.09.2016. 🕜 12:32 Lokacija: Zagreb

Novi Pravilnik je u cijelosti usklađen s Direktivom 2014/68/EU

Kako je najavljeno na 13. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi, objavljen je novi Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/2016). Razlog za donošenje novog Pravilnika svega godinu dana nakon što je objavljen 'stari' Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 20/2015) je potpuno usklađivanje s odredbama Direktive 2014/68/EU o opremi pod tlakom (PED). Kako se ističe, novi Pravilnik se "primjenjuje na konstruiranje, proizvodnju i ocjenjivanje sukladnosti tlačne opreme i sklopova s najvećim dopuštenim tlakom PS većim od 0,5 bara." Osim samog pravno-tehničkog teksta Pravilnika, podijeljenog u 6 poglavlja i 40 članaka, novi Pravilnik obuhvaća i tri dodatka u kojima su obrađeni osnovni sigurnosni zahtjevi, dijagrami za ocjenu sukladnosti i sam postupak ocjene sukladnosti te obrazac EU Izjave o sukladnosti. Novi Pravilnik stupa na snagu danom objave u 'Narodnim novinama', tj. 2.9.2016. godine, kada ujedno prestaje važiti dosadašnji Pravilnik.
Ipak, unatoč tome što je na Seminaru također najavljeno da će tijekom jeseni biti konačno donesen i novi Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (koji će u cijelo to područje unijeti velike promjene), kada će to točno biti za sada još nema preciznih informacija.

TAGOVI