Predviđen snažan napredak infrastrukture za električna vozila u Hrvatskoj

Autor: N.D. Objavljeno: 19.06.2015. 🕜 08:39 Lokacija: Zagreb

Infrastruktura za električna vozila snažno naprijed, UPP i SPP polako napreduju

Portal Croenergo posjeduje posljednju verziju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva Republike Hrvatske' (NOP), koji bi se uskoro trebao naći na Vladi. U tom dokumentu okvirno se navodi potreban broj punionica za električna vozila, uz napomenu da bi ga trebalo revidirati svake dvije godine s obzirom na stanje na tržištu, kao i potreba za punionicama za UNP i SPP. 2020. godina predviđa se minimalno 296 utičnih mjesta (222 AC minimalne snage 22/(11)kW, 74 DC minimalne snage 50kW) na 164 punionice, što bi do 2030. trebalo rasti na minimalno 806 utičnih mjesta na 479 punionica. "Prema procjeni izrađenoj za potrebe izrade NOP-a, do 2030. godine neće biti potrebe za uspostavom infrastrukture za punjenje vozila na vodik (0% potrošnje vodika u ukupnoj potrošnji energenata u prometu do 2030. godine prema sva tri za sada raspoloživa scenarija)", navodi se dalje u NOP-u. U nacrtu stoji da u ovom trenutku, nije moguće pouzdano predvidjeti broj plovila na UPP u pomorskom prometu u idućem desetljeću. Prema scenariju izrađenom za potrebe NOP-a, UPP brodovi angažirani u obalnom pomorskom prometu će u strukturi ukupne potrošnje energije na tržištu obalnog pomorskog prometa do 2040. godine zauzimati udio oko 50%, dok će UPP ribarski brodovi zauzimati zanemarivih 5%, isto kao i teretni brodovi. U tom scenariju očekivana godišnja potrošnja UPP brodova u obalnom pomorskom prometu iznosit će oko 13,1 milijuna m3 plina u 2030. godini.", objašnjava se u NOP-u. 
U skladu s tim, predviđena je potreba izgradnje infrastrukture za prekrcaj i opskrbu UPP-a u Rijeci do 2025. godine te Puli, Zadru, Šibeniku, Splitu, Pločama i Dubrovniku do 2030. godine. "Pouzdano utvrđivanje broja teških teretnih vozila s pogonom na ukapljeni prirodni plin u ovom trenutku nije moguće. Sukladno scenariju izrađenom za potrebe NOP-a, u 2030. godini se očekuje prometovanje oko 990 teških teretnih vozila s pogonom na ukapljeni prirodni plin.", piše. Procjenjuje se potreba instalacije punionica na rubnim dijelovima gradova Zagreba i Rijeke do 2025. godine, te na rubnim dijelovima gradova Zadra, Splita, Ploča i Osijeka do 2030. godine. Potrebno je revidirati procjenu potrebne infrastrukture u skladu s razvojem tržišta svakih pet godina, počevši od 2020. godine. U području gradskih i prigradskih aglomeracija, korištenja prirodnog plina ima najveći realni potencijal u kategoriji autobusa u javnom gradskom prijevozu te u teretnom prometu komunalnih djelatnosti u županijskim središtima i većim naseljima u Republici Hrvatskoj, navodi se. Na temelju procjene ekonomski isplativih, predviđa se izgradnja punionica za vozila na SPP u Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu, Dubrovniku, Karlovcu, Sisku, Osijeku, Varaždinu, Čakovcu i Zagrebu. U ovim gradovima, predviđa se izgradnja 13 kompresorskih sustava s mogućnošću istovremenog punjenja osobnih vozila, teretnih vozila i autobusa. Također se predviđa i uspostava mreže punionica do 2025. godine uzduž cjelokupne mreže prometnica. Na temelju ove analize, predviđa se izgradnja 19 postaja na 11 lokacija, od kojih se 8 lokacija nalazi uz autoceste, a 3 na glavnim cestama." "Prema procjeni napravljenoj za potrebe NOP-a, u ukupnoj potrošnji energenata u prometu do 2030. godine UNP će biti zastupljen s 4,4% prema scenariju bez dodatnih poticajnih mjera.", piše u NOP-u.

TAGOVI