Škrlec se susreo s povjerenikom Šefčovičem

Autor: N.D. Objavljeno: 11.02.2015. 🕜 14:23 Lokacija: Strasbourg (Francuska)

Škrlec i Šefčovič o LNG terminalu i regionalnoj suradnji u planiranju proizvodnih kapaciteta

Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec jučer se sastao s potpredsjednikom Europske komisije za Energetsku uniju, Marošom Šefčovičem, u njegovom kabinetu u Strasbourgu. Glavna tema je bila uloga Energetske unije u Jugoistočnoj Europi. Potpredsjednik Komisije i zastupnik ORaH-a razgovarali su o važnosti izgradnje LNG terminala na Krku, ali i nastojanjima da se regija jugoistočne Europe konačno odmakne od korištenja ugljena i krene u smjeru dekarbonizacije energetskog i transportnog sektora. Korištenjem bogatog potencijala obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u proizvodnji i distribuciji električne i toplinske energije te industriji, malim i srednjim poduzećima moguće je smanjiti energetsku intenzivnost njihove proizvodnje čime bi oni postali konkurentniji na tržištu. "Energetska unija bi obuhvatila ne samo države članice u jugoistočnoj Europi, nego i države koje su članice Energetske zajednice. Razgovarali smo i o regionalnom tržištu električne energije i regionalnoj suradnji u planiranju proizvodnih kapaciteta, interkonekcije i stabilnosti sustava. Tehnička rješenja su provediva i mogu doprinijeti razvoju novih tehnologija i inovacija, ali je potrebna politička volja koja u ovom trenutku zasigurno postoji u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu. Regionalni pristup smanjuje potrebu izgradnje novih elektrana u odnosu na pojedinačni pristup svake države, omogućava veći postotak integracije obnovljivih izvora energije, i ono što je najvažnije, za cijelu regiju smanjuje pogonske troškove te time snižava cijenu električne energije što je značajan doprinos borbi protiv energetskog siromaštva građana koje je izrazito prisutno u regiji jugoistočne Europe", kaže Škrlec u priopćenju.

TAGOVI