Slijede velike promjene u crnogorskoj energetici

Autor: B.L. Objavljeno: 13.10.2020. 🕜 09:05 Lokacija: Beč (Austrija)

Novi Zakon je stupio na snagu u kolovozu, a najveće promjene slijede u veljači 2021.

U Crnoj Gori su sredinom kolovoza na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o energiji koje donose niz promjena s ciljem pojednostavljena dosadašnjih postupaka i većeg promicanja crnogorske energetike. Naravno, važan dio tih promjena je daljnje širenje proizvodnje iz obnovljivih izvora

U skladu s time, potiče se što brže prihvaćanje novog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana kojim će se zamijeniti postojeća Strategija energetskog razvoja, a time će se odrediti ciljevi i načini iskorištavanja energije iz obnovljivih izvora, energetska učinkovitost i smanjivanje emisije stakleničkih plinova. Pri tome će nadležno Ministarstvo gospodarstva propisati proračunske postupke za ukupnu potrošnju energije u prometu, energiju proizvedenu u hidroelektranama i vjetroelektranama, utjecaj biogoriva i usporedivih fosilnih goriva na emisije stakleničkih plinova i energiju proizvedenu u dizalicama topline.


Velike promjene

Tako već do veljače 2021. godine Ministarstvo gospodarstva i Regulatorna agencija za energetiku (REGAGEN), crnogorski energetski regulator, trebaju donijeti niz dokumenata kojima se uređuje proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i proračunski postupci za razne udjele takve energije u ukupnoj proizvodnji. Istodobno, donijet će se i spomenuti Nacionalni energetski i klimatski plan i Akcijski plan za razvoj i primjenu daljinskog grijanja i/ili hlađenja i visokoučinkovite kogeneracije. 

Isto tako, uvodi se bilateralno tržište električne energije, na kojem će se njome trgovati (kupovati i prodavati) bez posrednika, odnosno samo između dva sudionika koji tada sklapaju jednostavan bilateralni ugovor o kupnji ili prodaji energije. Uredit će se i projekti od zajedničkog interesa, a to su oni koji će povezivati Crnu Goru s jednom ili dvije članice Energetske zajednice Jugoistočne Europe ili Europske unije. 

Također će se značajno skratiti postupci kod REGAGEN-a, npr. oni vezani uz tarife, cijene i naknade operatora prijenosnih i distribucijskih sustava i sl., a doći će i do promjena u izdavanju dozvola za energetske djelatnosti. U novim zakonima i propisima uvodi se i pojam vlastite proizvodnje iz obnovljivih izvora, jamstvo podrijetla, a na tržištu električne energije predviđa se organizirana kupnja i prodaja što obuhvaća uravnotežavanje tržišta (čime upravlja operator prijenosnog sustava) i uspostavu burze električne energije. Konačno, značajno će se pojednostaviti priključivanje na prijenosne i distribucijske sustave. 


Posvemašnja digitalizacija

Uz sve to, do kolovoza 2022. godine trebala bi se provesti cjelokupna digitalizacija tog cijelog područja. Tako će u elektroničkom obliku bit će dostupni popisi licenci, energetskih dozvola, jamstva podrijetla i povlaštenih proizvođača, zapisi operatora elektrodistribucijskog sustsva, operatora tržišta, operatora plinskog transportnog sustava, skladišta plina i terminala za ukapljeni prirodni plin (koji, doduše, u Crnoj Gori još ne postoje), a i zapisi nadležnih lokalnih tijela zaduženih za distribuciju i opskrbu toplinskom energijom iz sustava daljinskog grijanja i/ili hlađenja, izvijestila je austrijska odvjetnička kuća Schoenherr. 

TAGOVI