Britanija potiče proizvodnju energije iz valova

Autor: N.D. Objavljeno: 06.04.2012. 🕜 10:11 Lokacija: London (Velika Britanija)

Britanija nudi 24 milijuna eura za pilot projekte za korištenje energije iz valova

Velika Britanija je pokrenula natječaj vrijedan 24 milijuna eura za maksimalno dva pilot projekta kojima bi se iskorištavala energija valova. Ta zemlja želi potanuti razvoj efikasne tehnologije koji bi razvila čiste tehnologije i smanjila emisije CO2 jer se procjenjuje da bi čak 20% tekuće potražnje za električnom energijom mogla dobivati iz energije valova, ocijenilo je Ministarstvo za energiju i klimatske promjene. Ta tehnologija, kao i ostali obnovljivi izvori, treba subvencije države kako bi dosegla komercijalnu isplativost, kao i subvencije kako bi bila konkurentna. Energija iz valova i plime mogla bi zadovoljavati 15% europskih potreba do 2050, tvrdi Europsko udruženje za energiju oceana, objavio je EurActive.

TAGOVI