Dovršeni radovi na slovenskoj hidroelektrani

Autor: B.L. Objavljeno: 06.06.2018. 🕜 15:44 Lokacija: Zagreb

Ključnu energetsku opremu za HE Plave 1 isporučio je Končar

Puštanjem prvog i drugog agregata u probni pogona u HE Plave 1 u Sloveniji je završen veći dio poslova na isporuci, montaži i ispitivanjima opreme. U sklopu projekta rekonstrukcije i obnove elektrane na rijeci Soči i kojom upravlja tvrtka Soške elektrarne (SENG) Končar je isporučio dva sinkrona generatora pojedinačne snage 11 MV A s pripadajućim sustavima uzbude i monitoringom generatora. Voditelj i koordinator poslova na projektu bio je Končar Inženjering za energetiku i transport (Končar KET), a partneri Končar Generatori i motori (Končar GIM), Končar Elektronika i informatika (Končar INEM) i Končar - Institut za elektrotehniku (Končar IET). Sastavni dio ugovora bila je i demontaža stare i montaža nove opreme sispitivanjem i puštanjem u pogon generatora, sustava uzbude, rashladnog sustava turbine i generatora, opreme izvoda i nulte točke generatora, kao i monitoringa generatora, izvijestio je Končar.

TAGOVI