EZ potrebno još napora za uspješnu energetsku tranziciju

Autor: M.E. Objavljeno: 02.11.2018. 🕜 09:53 Lokacija: Bruxelles, Belgija

Glavni problemi su nedostatak kontrole kvalitete i sudjelovanje javnosti

Tajništvo Energetske zajednice izdalo je godišnje izvješće o provedbi, koje obuhvaća razdoblje od rujna 2017. do rujna 2018., a naglašava da su ugovorne stranke Energetske zajednice napredovale u tranziciji energetike prema 'čistoj' energiji, ali su još potrebni napori za daljnji napredak. Prema izvješću se zaključuje da je prosječna ocjena provedbe na oko 43%. Po prvi put, u izvješće je uključeno svih devet ugovornih strana Energetske zajednice, uključujući i najnoviju članicu Gruziju. Izvješće otkriva da Crna Gora i Srbija ostaju vodeći u provedbenim mjerama, dok je Makedonija skočila na treće mjesto. Albanija i Kosovo su u sredini,a iza njih su  Moldavija, Ukrajina i Bosna i Hercegovina. Najlošiji rezultat ipak ima Gruzija, kao najnoviji član Energetske zajednice. Jedna od najvećih prepreka koja se ističe u izvješću je neriješeni spor između operatora prijenosnog sustava Kosova i Srbije. Također, treba naglasiti da je Direktiva o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku iz velikih uređaja za loženje stupila snagu u siječnju 2018. godine. Uz to, Kosovo i Moldavija podliježu rješavanju sporova zbog nedostatka transpozicije zakonodavstva o kontroli emisija. Izvješće također ukazuje na nedostatke u provedbi Direktive o procjeni utjecaja projekata na okoliš koja uključuje procjenu utjecaja na okoliš ugljena, hidroenergije i drugih energetskih projekata. Nedostatak kontrole kvalitete i sudjelovanja javnosti su među ključnim problemima.

TAGOVI