Obnovljivi izvori za javne zgrade

Autor: B.L. Objavljeno: 31.10.2017. 🕜 10:05 Lokacija: Zagreb

Završeno je javno savjetovanje za projekte energetske obnove i primjene obnovljivih izvora u javnim zgradama

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je objavilo Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Pri tome je sa zainteresiranom javnošću do 16.10.2017. godine provedeno savjetovanje s ciljem pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Poziv će se provoditi u obliku otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava koji će trajati do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine. Pri tome je riječ o sredstvima iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' 
Cilj Poziva je pružanje potpore u pripremi i provedbi energetske obnove javnih zgrada s ciljem postizanja energetskih ušteda, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje i hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini za najmanje 50% u odnosu na raniju potrošnju, ali i primjenom obnovljivih izvora u zgradama koje se koriste za odgoj i obrazovanje, znanost, kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, upravnu, pravosudnu i uredsku djelatnost, sport, stanovanje zajednica i vatrogasnu djelatnost. Za pripremu i objavu Poziva zadužen je MGIPU, dok je za postupak dodjele sredstava zadužen Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pri tome će se financirati priprema projektne dokumentacije (izrada glavnog projekta i pripadajućih elaborata) i sama energetska obnova (obnova ovojnice zgrade, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja, hlađenja i ventilacije ili poboljšanje postojećeg, zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode onime koji koristi obnovljive izvore, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, ugradnja sunčane elektrane, uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom, daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode, uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta, mjereza osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, koordinacija zaštite na radu tijekom građenja, energetski pregled, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost projekta). Raspoloživa bespovratna sredstva iznose 380 mil. kuna s mogućnosti povećanja, pri čemu će se po projektu moći dodijeliti najmanje 80 000 kuna, a najviše 40 mil. kuna.

TAGOVI