Slovenija će graditi još tri hidroelektrane na Savi

Autor: N.D. Objavljeno: 01.10.2020. 🕜 09:56 Lokacija: Ljubljana (Slovenija)

HSE-u koncesija za vodno korištenje srednjeg toka rijeke Save

Slovenska elektroprivreda HSE dobila je od slovenske Vlade dozvolu za proizvodnju električne energije na dijelu Save od Ježice do Suhadola, koja obuhvaća općine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik i Laško. Riječ je o području srednje Save, a u planu je gradnja hidroelektrana. 

Ugovor o dodjeli koncesije će potpisati ministar za okoliš i prostor Andrej Vizjak. Na osnovi 50-godišnje hidrologije gledano iz gravitacijskog profila barijere pojedinih hidroelektrana, računa se da je godišnja proizvodnja na tom prostoru oko 1.105 GWh.

Ugovorom o koncesiji posebno se utvrđuju oni sadržaji koji su bitni za nastavak postupka lociranja hidroelektrana u prostoru, pri čemu neki elekemnti koncesijskog odnosa još nisu utvrđeni ili poznati - točan broj i smještaj hidroelektrana i izvršavanje vodnih prava. Državni prostorni planovi za prvi dio hidroelektrana na srednjoj Savi Suhadol, Trbovlje i Renke bit će pripremljeni u roku od tri godine, javljaju slovenski mediji. 

Ranije je bilo predviđeno da se na srednjoj Savi napravi čak deset hidroelektrana, ali je vlada Alenke Bratušek 2013. odlučila da će ipak biti samo tri elektrane, što je posljedica širenja projekta Natura 2000. Slovenija o tim hidroelektranama odlučuje već deset godina, a projekt je oživljen ovog proljeća na Vizjakovu inicijativu.

TAGOVI