Cijena plina: 22 lipe po kW h

Autor: B.L. Objavljeno: 16.03.2015. 🕜 12:46 Lokacija: Zagreb

Cijena plina za kućanstva na veleprodajnom tržištu određena je na 0,2289 HRK/(kW h)

Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (NN 28/2015), cijena plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina (tj. tvrtka HEP Opskrba plinom) dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo iznosi 0,2289 HRK//(kW h). U tu cijenu je uključeni su trošakovi naknade za korištenje transportnog sustava i za prekoračenje ugovorenog kapaciteta, sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava (koja je kao operator plinskog transportnog sustava donio Plinacro), trošak naknade za korištenje sustava skladišta plina i korištenje ostalih usluga sukladno odredbama Pravila korištenja sustava skladišta plina (koja je kao operator skladišta donio PSP) te trošak naknade za organiziranje tržišta plina i svi troškovi temeljem obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina (koja je kao operator tržišta donio Hrvatski operator tržišta energije). No, ta cijena ne uključuje naknadu za prekoračenje ili manje preuzete količine plina od ugovorene količine plina iz ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge ni porez na dodanu vrijednost. Ta je cijena određena za razdoblje 1.4.2015. - 31.3.2016, tj. do početka skladišne plinske godine 2016/2017. Inače, spomeutu je Odluku donijela Vlada na sjednici koja je održana 12.3.2015. i to na temelju članka 5.a, stavka 5. Zakona o tržištu plina (NN 28/2013 i 14/2014), a na snagu stupa 1.4.2015. godine.
Istodobno, Odlukom o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 28/2015), cijena prirodnog plina po kojoj je proizvođač tog plina na području Hrvatske (tj. INA) dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina iznosi 0,1715 HRK/(kW h). Ta cijena uključuje sve zavisne troškove proizvođača plina, uključujući sve naknade za korištenje transportnog sustava do virtualne točke trgovanja, sve naknade i troškove koji se plaćaju sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se regulira tržište plina te drugim posebnim propisima, osim PDV-a. Ta cijena također vrijedi za razdoblje 1.5.2015. - 31.3.2016. i isto tako ju je donijela Vlada na sjednici koja je održana 12.3.2015, na temelju čl. 5.a, st. 4. Zakona o tržištu plina te također na snagu stupa 1.4.2015. godine.
Konačno, Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN/2015). Donesene su na sjednici Upravnog vijeća HERA-e koja je održana 10.3.2015. i to na temelju čl 11, st. 1, točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/2012), a na snagu su stupile dan nakon objave u 'Narodnim novinama', odnosno 14.3.2015. godine.

TAGOVI