Zakonske nejasnoće i imovinskopravni odnosi usporavaju istraživanja ugljikovodika

Autor: N.D. Objavljeno: 04.07.2016. 🕜 12:43 Lokacija: Zagreb

Nije jasno definiran odnos između lokacijske dozvole i usklađenosti prostornih planova

U organizaciji Znanstvenog vijeća za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa (HUNIG), u petak je održan okrugli stol na temu kako osigurati nove zalihe ugljikovodika u funkciji dugoročnog stabilnog energetskog razvoja Republike Hrvatske. O zakonskoj regulativi vezanoj za istraživanje ugljikovodika govorio je Željko Tremac iz Ine upozorio je na nemogućnost brzog privođenja eksploataciji nalazišta nafte i plina budući da zakon propisuje ishođenje lokacijske dozvole za eksploatacijsko polje, a lokacijska dozvola eksploatacijskog polja ugljikovodika ne postoji, budući da zahvat u prostoru nije površina cijelog eksploatacijskog polja, već samo pojedini rudarski objekti i postrojenja. „Nije jasno definiran odnos između lokacijske dozvole i usklađenosti prostornih planova. Problem rješavanja imovinskopravnih odnosa u osnovi je u neažurnosti zemljišnih knjiga i katastra, što bitno otežava postupak, zato je nužno razmotriti opravdanost izmjene zakona i njihov međuodnos, bitno pojednostaviti propisane procedure i formirati ustaljenu praksu u provođenju zakonskih i podzakonskih odredbi“, kazao je Tremac. 
O novim opskrbnim pravcima prirodnim plinom govorili su dr. sc. Stevo Kolundžić, Andrea Lopac i Mladen Šourek. Oni su spomenuli da europski projekti diversifikacije dobavnih pravaca računaju na dva najavljena hrvatska projekta – Jonsko-jadranski odvojak Trans-jadranskog plinovoda (TAP) te LNG-terminal na otoku Krku, pri čemu se komercijalni interes isprepliće s geopolitičkim. Otvoreno ostaje i pitanje nalaženja tržišta, posebno ako se oba projekta realiziraju u istom razdoblju. „Na državnom je vrhu da donošenjem pravovremenih odluka stvori okvire za sigurnu, ali i cjenovno konkurentnu opskrbu hrvatskog tržišta energijom. Promišljenim donošenjem odluka, sagledavajući geopolitičke, geoprometne i energetske silnice, valorizirajući geografski položaj te provodeći smjernice Europske unije, moguće je dugoročno uživati benefite pokrenutog preslagivanja na energetskoj sceni“, poručili su predavači.

TAGOVI