Dogradnja UPOV-a aglomeracije Varaždin

Autor: B.O. Objavljeno: 20.04.2022. 🕜 09:31 Lokacija: Varaždin

Usklađivanje s vodnim direktivama

U sklopu projekta 'Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin', prošli tjedan su potpisani Ugovori za rekonstrukciju i dogradnju UPOV-a aglomeracije Varaždin. Potpisivanju ugovora prisustvovali su ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić te direktor Vodnogospodarske ispostave za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić

Vrijednost projekta Europske unije aglomeracija Varaždin je 855,8 milijuna kuna, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 684,6 milijuna kuna. 

Sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU-a iznosi 488,7 milijuna kuna, dok je nacionalno sufinanciranje 195,9 milijuna kuna, od čega Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja s Hrvatskim vodama sudjeluju svatko sa 78,3 milijuna kuna, a jedinice lokalne samouprave s 39,1 milijun kuna.

 

Ovisni ekosustavi 

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020, a razdoblje provedbe projekta je od 2017. do 2021. godine. 

Projekt EU-a aglomeracija Varaždin sastoji se od devet sekundarnih ugovora i obuhvaća izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Varaždina i 10 jedinica lokalne samouprave, 105 crpnih stanica, dogradnju i rekonstrukciju postojećeg UPOV-a i nabavu opreme za održavanje odvodnje. 

"Cilj projekta je postići usklađivanje aglomeracije Varaždin s Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, kao i zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava", izvijestile su Hrvatske vode.

TAGOVI