Putnici u javnom prijevozu trebaju disati čišći zrak

Autor: B.L. Objavljeno: 14.12.2021. 🕜 09:27 Lokacija: Zagreb

S tim ciljem raspisan je novi javni poziv FZOEU-a

Jasno je da zdrav i čist zrak, osobito danas u vrijeme pandemije koronavirusa, ne bi trebalo osigurati samo u zatvorenim prostorima (zgradama), već i u vozilima, a upravo se u vozilima javnog prijevoza dulje vrijeme zadržava veći broj ljudi. Upravo stoga je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno raspisao Javni poziv za sufinanciranje nabave nabave filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika.

Predmet tog Javnog poziva je nabava filtara i/ili filtracijskih sustava koji služe za sprječavanje širenja povećanih količina alergena, koji su posljedica klimatskih promjena u vozilima u javnom linijskom i povremenom prijevozu putnika (tj. autobusima). U skladu s time, cilj Poziva je doprinos jednoj od mjera prilagodbe klimatskim promjenama, a to je jačanje sustava praćenja alergenskih vrsta. Naime, klimatske promjene, odnosno globalno zagrijavanje koje nastaje zbog povećane količine ugljičnog dioksida u zraku, utječe na rast biljaka i povećanog stvaranja alergogenog peluda. No, osim alergena, spomenutim filtrima u vozilima u značajnoj će se mjeri spriječiti i širenje bakterija i virusa (npr. koronavirusa). 

Pravo na korištenje sredstava iz Javnog poziva mogu ostvariti isključivo pravne i fizičke osobe - obrtnici koje obavljaju javni linijski i povremeni cestovni prijevoz putnika u unutarnjem i međunarodnom prijevozu. Prema Pozivu, dodjeljuju se sredstva subvencije i to u udjelu najviše do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Pri tome podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva do najviše 600 000 kuna, a za prijavu na Poziv pravna ili fizička osoba - obrtnik može dostaviti samo jedan zahtjev koji može sadržavati nabavu filtara i/ili sustava za jedno ili više vozila. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po Pozivu iznosi 10 mil. kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv završava 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava.


TAGOVI