Coca Cola i WWF uspješno za močvarna područja uz Dunav

Autor: N.D. Objavljeno: 02.07.2021. 🕜 08:29 Lokacija: Zagreb

Partnerstvo je poduprlo devet restauratorskih projekata na Dunavu, te povezivanje sedam pritoka na Dravi

Svake se godine obilježavanjem Dana Dunava slavi rijeka Dunav i rijeke koje u njega utječu te njihova vitalna uloga u opskrbi vodom, hranom i prostorom za rekreaciju. Također se obilježava godišnjica potpisivanja Konvencije o zaštiti rijeke Dunav (1994.). Kao i svakog 29. lipnja, više od 80 milijuna ljudi u 14 dunavskih zemalja pozvano je na proslavu dana Dunava, kako bi učili o vodama i doživjeli rijeku. U proteklih 300 godina izgubljeno je oko 87 posto svjetskih močvara, od kojih je trećina nestala samo od 1970. godine. 

Taj gubitak značajno je pridonio golemom gubitku populacija životinjskih vrsta. Također, 80 posto močvara nestalo je u posljednjih 150 godina na području Dunava i njegovih glavnih pritoka, a riječni tokovi također su prekinuti. Oštećenje rijeke uglavnom je uzrokovano nasipavanjem, regulacijom toka i izgradnjom brana kako bi se zadovoljile potrebe projekata hidroelektrana, navigacije, poljoprivrede i sprječavanja poplava Partnerstvo za Dunav koji živi između WWF Središnje i Istočne Europe (WFF-CEE), Zaklade Coca-Cola i Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR) osnovano je kako bi se pokazale prednosti obnove i rada s prirodom. 

Devet projekata u šest zemalja

Partnerstvo je poduprlo devet restauratorskih projekata u šest zemalja (Hrvatskoj, Austriji, Mađarskoj, Srbiji, Rumunjskoj i Bugarskoj) i identificiralo dodatne lokacije za buduću obnovu. Projekti su koncentrirani i time doprinose ostvarenju Zelenog koridora donjeg Dunava (koji dijele Rumunjska, Bugarska, Moldavija i Ukrajina) i Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (kojeg dijele Austrija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Srbija). Restauratorski projekt u Hrvatskoj odnosi se na obnovu pritoka rijeke Drave (Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, Hrvatska, 2015. - 2024.) u kojem je ponovno spojeno 14,5 kilometara priobalnih pritoka. 

Hrvatske vode u projektu

Sufinanciranje iz Partnerstva za Dunav koji živi potaknulo je potporu EU-a za obnovu sedam pritoka rijeke Drave u Hrvatskoj. Projekt, koji predvode Hrvatske vode, osmišljen je kako bi državnom tijelu pružio iskustvo u „prirodnom” upravljanju rijekom, pomažući Hrvatskoj u usklađivanju s Okvirnom Direktivom EU-a o vodama te zahtjevima direktiva EU-a o staništima i pticama.Uz potporu 4,4 milijuna dolara (3,73 milijuna eura) iz Zaklade Coca-Cola, osmogodišnje partnerstvo pokušalo je obnoviti ključne močvare, rijeke i poplavne nizine uz rijeku Dunav i njene pritoke, s ciljem povećanja kapaciteta rijeke za ekvivalent od 4.800 olimpijskih bazena (12 milijuna m3) te obnove područja površine 7.422 nogometna igrališta (54 km2) do 2021. godine. Završno izvješće dostupno je OVDJE.

TAGOVI