GMO neminovan i na hrvatskom stolu

Autor: N.D. Objavljeno: 14.01.2015. 🕜 08:45 Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Države će biti ograničene u pokušajima sprječavanja uzgoja GM biljaka na svom teritoriju

Zastupnik ORaH-a Davor Škrlec javno se usprotivio donošenju direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svojem državnom području. Naglasio je da je pala i posljednja linija obrane da Europa ostane slobodna od genetski modificiranih kultura. 
 "Iako je 500 milijuna građana i 19 država članica izričito protiv uzgoja GMO-a, države članice su ovom Direktivom prenijele prava autorizacije GMO sjemena na europsku razinu, odnosno, na Europsku komisiju. Time je Europska unija popustila pritiscima multinacionalnih kompanija jer je dosadašnji postupak omogućio autorizaciju samo dvije GMO kulture na razini EU. Nakon ovoga možemo očekivati kako će se broj autoriziranih GMO kultura eksponencijalno povećavati. Zbog toga što se radi o EU proizvodu, to će neminovno dovesti do toga da će GMO završiti u hrani na europskim, a ujedno i hrvatskim stolovima." – kaže Škrlec. Proizvođači GMO-a ulažu znatna sredstva u dokazivanje opravdanosti GMO-a protiv kojih se pojedine države članice nemaju kapaciteta ni resursa boriti. Zastupnik Škrlec smatra kako izglasana Direktiva predstavlja lažnu sigurnost od zabrane GMO-a zbog toga što jednom dobivena autorizacija za dio država članica omogućava jednostavnije proširenje autorizacije na druge države članice. U slučaju protivljenja, Hrvatska bi morala znanstveno dokazati opravdanost zabrane. "Sve hrvatske županije deklarirane su kao područja slobodna od GMO-a, međutim, ova Direktiva to ugrožava. Tampon zona više nema! Iluzija je kako se njome može spriječiti prirodno prekogranično zagađenje GMO-om. To direktno ugrožava ekološku i zdravu proizvodnju hrane kao posljednje šanse za oporavak hrvatske poljoprivrede kroz mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Indirektno će uzrokovati demografsko propadanje hrvatskog sela." - izjavio je Škrlec.

TAGOVI