Građani Marišćine moći će doznati koliko na njihovo zdravlje utječe otpad

Autor: N.D. Objavljeno: 07.12.2020. 🕜 12:28 Lokacija: Rijeka

Počinje biološko praćenje utjecaja hlapljivih ugljikovodika na zdravlje mještana

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a počeo je u studenome 2020. god. provoditi biološko praćenje utjecaja hlapljivih aromatskih ugljikovodika benzena, toluena, etilbenzena, izomera ksilena (u nastavku BTEX) na zdravlje populacije u okolišu ŽCGO Marišćina. Cilj znanstvenog istraživanja je istražiti postoje li statistički značajne razlike u koncentraciji BTEX u urinu, u perifernoj krvi, u izražaju pojedinih enzima i njihovih molekularnih inhibitora, postoje li razlike u vrijednostima spirometrijskih parametara, definiranja kvalitete prehrane i njenog utjecaja na zdravlje i usporedbe BTEX-e u urinu sa istima u okolišu. Dakako, izgledno je da se zdravstvena ugroza povezuje s Centrom za gospodarenje otpadom Marišćina, na što lokalci upozoravaju sad već godinama, žaleći se na loše mirise.

Smanjivanje rizika izlaganja toksičnim spojevima

Sudjelovanje u projektu je dobrovoljno, osobni podaci i dokumentacija su strogo povjerljivi i nikad neće bit otkriveni sukladno svim pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kao uzorci u istraživanju koristi se Vaša periferna krv, prvi jutarnji urin, jednostavno spirometrijsko testiranje i jedini mogući rizik sudjelovanja u istraživanju je neugodnost zbog vađenja krvi. 

Korist koju će građani imati od sudjelovanja u istraživanju je mogućnost da se precizno i znanstveno utemeljeno odredi njihovo zdravstveno stanje, a sudjelovanje će biti od neprocjenjive važnosti u mogućim profilaktičkim mjerama koje javno-zdravstvene institucije mogu provesti, u cilju zaštite ljudskog zdravlja i smanjivanja rizika izlaganja toksičnim okolišnim spojevima. Zainteresirani se trebaju obratiti glavnom istraživaču Izv.prof.dr.sc. Aleksandru Bulogu, mag.san.ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52a, Zdravstveno-ekološki odjel, tel. 051358 740, fax 051 358 753, e-mail: aleksandar.bulog@zzjzpgz.hr.

TAGOVI