Četiri ponude za CGO Splitsko-dalmatinske županije

Autor: B.O. Objavljeno: 09.12.2020. 🕜 08:46 Lokacija: Split

Potpisivanje ugovora očekuje se na proljeće iduće godine

Tvrtka Regionalni centar čistog okoliša iz Splita otvorila je ponude koje su stigle u postupku javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom (CGO-a) u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Zaprimljene su četiri ponude: zajednice ponuditelja Strabag i Strabag Umwelttechnik (Njemačka), zajednice ponuditelja GH Holding (Slovenija), VGP Drava Ptuj i Kamgrad (Zagreb) te slovenske tvrtke Kostak i tvrtke Control Process Spółka Akcyjna iz Poljske.

"Paralelno s postupnom evaluacijom ponuda, odvijaju se i odvijat će se druge radnje na izgradnji komunalne infrastrukture (izgradnja odgovarajuće trafostanice i polaganje energetskih kabela, radovi vodoopskrbe i cestovne infrastrukture do lokacije Centra), kao i radovi na drugim predviđenim lokacijama gdje će se graditi pretovarne stanice. Osim toga, u tijeku je izrada Glavnog projekta za dio pretovarnih stanica čime se stječu uvjeti za integriranje svih objekata potrebnih za konačno, cjelovito funkcioniranje Centra za gospodarenje otpadom. Nadamo se da će daljnji postupci javnih natječaja događati u skraćenom roku kako bi se skratilo vrijeme do početka gradnje i implementacije cjelokupnog sustava", izjavio je zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić


Održiva regija 

On je dodao kako su CGO i njegovi sastavni elementi (pretovarne stanice Split, Sinj, Zagvozd, Hvar, Brač i Vis) predviđeni Planom gospodarenja otpadom Hrvatske te se njegovom implementacijom postižu ciljevi europskih direktiva i načela kružnog gospodarstva

U tom smislu, naglasio je, otvaranje ponuda je veliki korak prema određenju županije kao ekološki održive i moderne hrvatske i mediteranske regije. 

Nakon otvaranja ponuda, slijedi postupak pregleda i ocjene koji će trajati oko 60 dana. Potom će biti donesena odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Ako izostane žalba na odabir, objavljeno je na stranicama Splitsko-dalmatinske županije, potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem očekuje se u proljeće 2021. godine.

TAGOVI