Mjerit će se kvaliteta vode europskih rijeka

Autor: N.D. Objavljeno: 29.10.2019. 🕜 09:31 Lokacija: Karlovac

Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra naći će se u europskoj bazi za kvalitetu vode rijeka

Javna ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac sudjeluje u projektu „Drinkable rivers“, koji predstavlja međunarodnu građansku inicijativu mjerenja kvalitete vode rijeka Europe. U projektu „Drinkable rivers“ sudjeluje 30 civilnih organizacija iz 15 zemalja sa željom uključivanja što većeg broja građana koji će napraviti sveukupno oko 1.500 mjerenja europskih rijeka. Ovo je inicijativa Li An Phoa iz Nizozemske koja ima za cilj da naše rijeke ponovno postanu pitke kao što su bile prije nekoliko generacija. Potiču sve da vode brigu o svojim rijekama i provjeravaju njihovu kvalitetu. 

Aquatika se uključila u ovaj projekt te angažirala učenike Osnovne škole Banija i Gimnazije Karlovac da zajedno rade mjerenja na različitim lokacijama u razdoblju od 17. do 24. listopada 2019. U sklopu projekta mjere se fizikalni, kemijski i biološki parametri rijeke Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre. Učenici mjere koncentraciju otopljenog kisika, nitrita, nitrata, fosfata, klorida, e.coli, temperature zraka i rijeka, ph i alkalinitet. 

Ciljevi ovog projekta su osvijestiti i ukazati na važnost očuvanja čistoće naših rijeka kako bi buduće generacije mogle uživati u njima, u vidu kupanja, rekreacijskog ribolova i odmora. Podaci se unose iz 15 zemalja u online bazu podataka. Svi prikupljeni podaci će se objediniti 25. listopada 2019. Nakon toga te podatke će obrađivati studenti Fakulteta Roosevelt iz Middelburga u Nizozemskoj, kako bi analizirali nalaze i dobili uvid u zdravlje rijeka. Svi podaci vidljivi su na www.drinkablerivers.org

TAGOVI