Onečišćenje mora kod Ližnjana

Autor: B.O. Objavljeno: 14.11.2022. 🕜 08:15 Lokacija: Ližnjan

Ustanovljeno je površinsko onečišćenje ugljikovodicima

Lučka kapetanija (LK) Pula izvijestila je Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) te Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) o površinskom onečišćenju mora i morskog okoliša ugljikovodicima, kod Ližnjana

Dojava o onečišćenju u LK Pula zaprimljena je 13. studenoga u 08.26 sati posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Rijeka, o čemu je pulska Kapetanija izvijestila sve nadležne službe MMPI-ja. 

Službenici pulske Kapetanije odmah po dojavi izvršili su terenski nadzor, kojim su ustanovili površinsko onečišćenje mora i morskog okoliša ugljikovodicima (trenutno nepoznatog tipa) na poziciji između Rta Uljeva i južnog dijela uvale Kuje, na području Ližnjana.

 

Nepovoljni vremenski uvjeti 

Nakon dovršenog terenskog nadzora iz LK Pula, o događaju su obaviješteni članovi Županijskog operativnog centra Istarske županije (ŽOC). 

Trenutačni vremenski uvjeti na području onečišćenja izuzetno su nepovoljni (vjetar jačine oko 30 čvorova, i valovi visine približno jedan metar), stoga će aktivnosti na uklanjanu onečišćenja početi po smirivanju nevremena. 

Lučka kapetanija Pula u suradnji s drugim službama nadležnima za postupanje u slučajevima onečišćenja mora i morskog okoliša provodi očevidne i istražne radnje, s ciljem utvrđivanja uzroka onečišćenja i točne količine izlivenog polutanta, priopćeno je iz MMPI-ja.

TAGOVI