Opet problem s varaždinskim smećem

Autor: N.D. Objavljeno: 14.02.2013. 🕜 12:43 Lokacija: Varaždin

Univerzal nije dokazao da je stručno i tehnički osposobljen za odlaganje komunalnog otpada

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku Grada Varaždina kojom je tvrtki Univerzal dodijeljena koncesija za odlaganje komunalnog otpada koji svakodnevno nastaje na gradskom području. Nakon što je još u lipnju prošle godine Grad Varaždin dao obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada s gradskog područja, stigle su svega dvije ponude: za zbrinjavanje tone otpada Univerzal je ponudio 519,98 kuna (649,98 kuna s PDV-om), a BABIĆ - T7 VIS 502 kuna (627,50 kuna s PDV-om). Premda je potonja ponuda bila povoljnija, Grad Varaždin ocijenio ju je nevaljanom te je odabrao Univerzal. 
Na odabir Univerzala žalbu su 30. studenoga predali članovi zajednice ponuditelja, tvrtke Babić i T7 VIS, ističući da je Grad Varaždin pogodovao odabranom ponuditelju. Naime, u žalbi su naveli da su odbijeni iako su tvrtke dokazale pravnu i poslovnu te tehničku i stručnu sposobnost u skladu s onim što se tražilo. Nadalje, upozorili su da ni Univerzal nije dostavio dozvolu za gospodarenje otpadom postupkom D1 (odlaganje), pa da je stoga i njegovu ponudu trebalo odbiti, a isto tako potvrda o nekažnjavanju nije dostavljena sukladno traženom. U odgovoru na žalbu Grad Varaždin u bitnome navodi da su ovi žalbeni navodi Babića i T7 VIS-a su neosnovani, jer nisu dokazali pravnu i poslovnu sposobnost pa stoga u postupku dodjele koncesije ni ne mogu imati pravni interes, a potonje je ustvrdio i Univerzal koji je također preložio da se žalba zajednice ponuditelja odbije kao neosnovanaTijekom žalbenog postupka Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nije se složila da tvrtke Babić i T7 VIS nemaju pravni interes za žalbu, već da je njihova žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. 
U vezi Univerzalove izjave o nekažnjavanju Državna komisija zaključila je da uistinu nije u skladu s traženim. Isto tako ukazuje da je iz Univerzalove dozvole vidljivo da je predviđena ukupna količina skupljanja neopasnog otpada oko 70.000 tona godišnje, a da tvrtka nije dokazala tehničku i stručnu sposobnost, jer njezine potvrde o urednom izvršenju ugovora nisu u skladu s traženim. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na kraju navodi da će Grad Varaždin ponovno provesti postupak pregleda i ocjene ponuda te sastaviti zapisnik te na temelju provedenog postupka donijeti novu odluku. U međuvremenu će se varaždinski komunalni otpad i dalje odlagati na deponiju u Brezju koji je lani legaliziran, piše Tportal.

TAGOVI