Radi se na pripremi Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

Autor: N.D. Objavljeno: 26.11.2015. 🕜 14:21 Lokacija: Zagreb

Poljoprivredni sektor je najranjiviji na klimatske promjene

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Regionalni centar zaštite okoliša – Ured za Hrvatsku i Baltički forum za okoliš iz Njemačke pokrenuli su projekt “CroAdapt – Podrška u pripremi hrvatske strategije prilagodbe klimatskim promjenama, čiji će rezultati poslužiti kao preporuke u izradi nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru projekta su se tijekom 2014. i 2015. godine provodile radionice na lokalnim razinama o učincima klimatskih promjena, mogućnostima prilagodbe te o mjerama koje je potrebno poduzeti. Na danas održanom završnom događanju prisustvovali su članovi Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, predstavnici gradova i županija, civilnog društva i drugi stručnjaci. Tom prilikom, predstavljeni su rezultati projekta, preporuke za pripremu nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama, smjernice za regionalno planiranje prilagodbe, informativna brošura za javnost te su nadopunjeni sadržaji na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode posvećeni klimatskim promjenama. Kao najranjiviji sektor u smislu klimatskih promjena prepoznat je poljoprivredni sektor, a kao aktivnost koja za taj sektor može započeti odmah istaknuta je edukacija o klimatskim promjenama i prilagodbi. Razrađen je koncept edukacije te pripremljen akcijski plan međusektorske suradnje na ovom području. Rezultati projekta CroAdapt će doprinijeti izradi nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom do 2070. godine s akcijskim planom. Izrada Strategije započet će početkom 2016. godine, a usvajanje je planirano sredinom 2017. godine.

TAGOVI