Suša na površini, ali i u podzemlju

Autor: B.O. Objavljeno: 22.08.2022. 🕜 14:00 Lokacija: Zagreb

Suša u podzemlju, premda nevidljiva, nije manje zanemariva od one na površini

Podzemne vode predstavljaju jedan o najvažnijih prirodnih resursa. Njihovu važnost u Hrvatskoj najbolje ilustrira činjenica da čak 83 posto vode za javnu vodoopskrbu (podatak iz 2020. godine) dolazi iz podzemnih voda. 

Nažalost, posljedice aktualne suše vidljive su, među ostalim, na razinama podzemnih voda koje zbog svoje zaštićenosti i kvalitete predstavljaju najbolji izvor vode za piće. 

Kvaliteta i količina podzemnih vode prati se piezometarskih bušotinama (odnosno zdencima malog promjera) na kojima se mjeri razina podzemnih voda, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) kroz mrežu 703 hidrološke postaje podzemnih voda istražuje, analizira i prati ovaj nezamjenjiv i dragocjeni resurs.


Apsolutni minimumi 

Šest hidroloških postaja podzemnih voda, dvije uz rijeku Savu, u okolici Zagreba (Borovje, Mičevec) te četiri postaje uz Dravu (Repaš, Gornja Šuma, Gornji Miholjac, Čađavica), ukazuju na opadanje razine podzemnih voda tijekom lipnja i srpnja te sugeriraju kako će se taj trend nastaviti i u mjesecima koji dolaze, objavio je DHMZ sredinom kolovoza. 

Na hidrološkoj postaji podzemnih voda Gornji Miholjac (Drava) već su u lipnju zabilježeni novi apsolutni minimumi razine podzemne vode (RPV). Dosadašnji apsolutni minimum bio je 103,08 m n.m. izmjeren 6. prosinca 1990. godine. 

Tijekom lipnja 2022. je izmjerena RPV od 103,07 m n.m., a tijekom srpnja 102,84 m n.m. To ukazuje da je apsolutni minimum RPV niži za 24 cm te se očekuje da će, s obzirom na aktualne sušne prilike, nastaviti padati. 

Razine podzemnih voda na sva četiri dravska piezometra bile su ispod mjesečnih srpanjskih minimuma za referentno razdoblje 1991. - 2020. i to 12 cm na Repašu, 13 cm na Gornjoj Šumi, 57 cm na Gornjem Miholjcu i 37 cm na Čađavici (na njoj je i u lipnju RPV bila ispod prosječnih lipanjskih).

 

Aluvijalni vodonosnici 

Na Borovju je izmjerena RPV 2 cm niža od mjesečnog minimuma za referentno razdoblje 1991. – 2020. s vjerojatnim nastavkom opadanja. 

Važno je istaknuti da je na svim ovdje prikazanim hidrološkim postajama (izuzev Mičevca) tijekom srpnja 2022. izmjerena razina podzemnih voda ispod mjesečnih minimuma razdoblja 1991. - 2020. 

Podzemne vode u inertnim aluvijalnim vodonosnicima središnje, sjeverne i istočne Hrvatske (tj. oko Save i sjeverno od nje) primarno ovise o podzemnom dotoku, površinskim vodama koje već dulje vrijeme bilježe minimume i o oborinama. U njima se suša dulje razvija, ali i dulje traje zbog sporijeg tečenja podzemljem. 

Minimumi podzemnih voda u tom dijelu Hrvatske bilježeni su uglavnom krajem ljeta i tijekom jeseni. No, prikupljeni podaci za lipanj i srpanj 2022. pokazuju kako se suša razvija, ne samo na površini, nego i u podzemlju. Iako nevidljiva, ona nije ništa manje zanemariva.

TAGOVI