1. Kakav je vaš stav o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu?
Hrvatska raste (SDP), Ivan VRDOLJAK:
Želim da Hrvatska pokrene svoje potencijale i na kopnu i na moru jer ih do sada nije u dovoljnoj mjeri iskoristila, već je sve više ovisna o uvozu energije, a to se za dobrobit svih nas mora promijeniti. Hrvatska ima resurse i potencijale koje do sada nije koristila, a ako hrvatski građani žele razvoj i bolji život te razvoj industrije i time otvaranje novih radnih mjesta, nužno moramo osigurati dostupnu i što jeftiniju energiju.
više...
NS Reformisti, Radimir ČAČIĆ:
Svako učinkovito i sigurno korištenje energetskih resursa doprinosi gospodarskom rastu. Korištenje ugljikovodika u RH je po prvi puta zakonodavno osmišljeno na način kako se to radi u razvijenim zemljama međutim izostala je njegova jasna i transparentna provedba.
više...
Domoljubna koalicija - HDZ, Darko HORVAT:
Država bi bila neodgovorna kada ne bi istražila potencijal svog rudnog blaga čime bi mogla pridonijeti rastu proizvodnje energije te time učiniti značajan korak u povećanju sigurnosti opskrbe energijom za svoju industriju i omogućiti dugoročno njezinu konkurentnost.
više...
ORAH, Davor ŠKRLEC:
Naš stav o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu bio je vrlo jasno građanima predstavljen kroz našu kampanju „Reci NE nafti u Jadranu – DA održivom razvoju“.
više...
Bandić Milan 365, Milan BANDIĆ:
U dogledno vrijeme nije potrebno nikakvo niti istraživanje niti eksploatacija ugljikovodika iz Jadrana. To ne rješava niti jedan društveni, ekonomski ili energetski problem u Hrvatskoj.
više...
Živi zid, Ivan Vilibor SINČIĆ:
Apsolutno smo protiv tog projekta, a to smo i pokazali našom proljetnom kampanjom. Hrvatska može imati ili naftu ili turizam. Ne može imati oboje. Turizam direktno čini oko 15% hrvatskog gospodarstva, a indirektno i mnogo više.
više...
HDSSB, Dragan VULIN:
Za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika smo samo u određenim dijelovima Jadrana udaljenim od turističkih odredišta i uz najveći stupanj zaštite okoliša, mora i kopna. Nikako se pri tome ne smije dozvoliti istraživanje i eksploatacija ugljikovodika uz velika turistička područja ili naselja. Također, visoki udio koncesije treba pripasti državi (prema našem mišljenju minimalno 60%).
više...
2. Hrvatska planira graditi dvije termoelektrana na fosilna goriva (TE Plomin C na ugljen i TE-TO Osijek na plin). Kako bi se Hrvatska trebala postaviti s obzirom na skori očekivani manjak proizvodnih kapaciteta , europsku niskougljičnu politiku i energetsko-klimatske ciljeve?
Hrvatska raste (SDP), Ivan VRDOLJAK:
Hrvatska se u strategiji energetskog razvoja odredila prema razvoju balansirane mješavine energetskih izvora. Pri tome, razvoj i gradnja konvencionalnih izvora energije su nužni i za ostvarivanje projekata obnovljivih izvora.
više...
NS Reformisti, Radimir ČAČIĆ:
Gradnja elektrane je prije svega komercijalna odluka investitora koji je odgovoran za poduzeto. Zato uplitanje države nije poželjno do granice dok to nije projekt vezan uz sigurnost opskrbe kakav je Plomin C na ugljen.
više...
Domoljubna koalicija - HDZ, Darko HORVAT:
Odluka o izgradnji navedenih elektrana u domeni je poslovanja energetske tvrtke u državnom vlasništvu, Hrvatske Elektroprivrede.
više...
ORAH, Davor ŠKRLEC:
S potencijalom obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti ne postoji niti okolišna niti ekonomska opravdanost izgradnje termoelektrane na uvozni ugljen. Reforma EU sustava trgovanja emisijama ugljika (ETS), prihvaćeni stav u EU da se izvori emisije ugljičnog dioksida moraju dodatno porezno opteretiti kao i prihvaćanje činjenice da tehnologija hvatanja i skladištenja ugljičnog dioksida (CCS) nije ekonomski isplativa i tehnički upitna odvratila je ozbiljne investitore od ulaganja u termoelektrane na ugljen, a postojeće ispituju isplativost rada nakon 2020. godine.
više...
Bandić Milan 365, Milan BANDIĆ:
TE-TO u Osijeku na plin da. Za TE Plomin C treba pričekati eventualnu novu tehnologiju za ugljen glede koeficijenta transformacije i raznih štetnih emisija i tak tada donijeti odluku.
više...
Živi zid, Ivan Vilibor SINČIĆ:
Hrvatska energetska strategija koju je donijela Vlada J. Kosor za razdoblje 2009.-2020. je čisti promašaj.
više...
HDSSB, Dragan VULIN:
S obzirom na sigurnost i potrebe EES-a Hrvatske svakako se trebaju graditi termoelektrane TE Plomin C na ugljen i TE-TO Osijek na plin bez obzira na energetsku niskougljičnu politiku i energetsko-klimatske ciljeve.
više...
3. Kakav je vaš stav kada je riječ o obnovljivim izvorima, u smislu kako ubuduće financirati taj sektor – većim davanjima građana, stavljanjem tehnologija sasvim na tržište ili nekim drugim pristupom?
Hrvatska raste (SDP), Ivan VRDOLJAK:
Hrvatska se opredijelila za korištenje obnovljivih izvora energije u skladu s načelima održivog razvoja. To konkretno znači da smo se u korištenju tih izvora vodili načelima da poticaje za obnovljive izvore plaćaju svi krajnji kupci električne energije te da temeljno načelo sustava poticanja mora biti odgovorno i efikasno korištenje tog novca.
više...
NS Reformisti, Radimir ČAČIĆ:
Prilika koja se zaboravlja za razvoj OIE su strukturni fondovi. Naš stav smo izrazili predlaganjem Zakona o građanskoj energiji iz sunčanih energana.
više...
Domoljubna koalicija - HDZ, Darko HORVAT:
Hrvatska se u sektoru elektroenergetike treba čim više oslanjati na obnovljive izvore energije, i to prvenstveno na one izvore koji imaju pozitivan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo i zapošljavanje.
više...
ORAH, Davor ŠKRLEC:
Sustav državne potpore za obnovljive izvore energije koji se sastoji samo od sustava poticajnih cijena dugoročno nije održiv u slučaju Hrvatske zbog toga što je propuštena prilika za razvoj gospodarskog sektora u području tzv. „zrelih tehnologija“.
više...
Bandić Milan 365, Milan BANDIĆ:
Hrvatska znanost, struka i proizvodnja treba uključiti u proizvodnju opreme, odnosno dijelova opreme za obnovljive izvore.
više...
Živi zid, Ivan Vilibor SINČIĆ:
Godine 2013. prvi je puta u jednoj godini u svijetu bilo više novootvorenih postrojenja koja proizvode energiju iz obnovljivih izvora, nego novootvorenih postrojenja iz konvencionalnih izvora, a prošle godine ta se razlika još više povećala.
više...
HDSSB, Dragan VULIN:
Već sada je udio vjetroelektrana (za 735 MW postoje elektroenergetske suglasnosti) takav da ne postoji mogućnost daljnjeg povećanja udjela u našem EES-u zbog mogućnosti regulacije i pitanja pouzdanosti sustava, što predstavlja tehničko ograničenje.
više...
4. Srušena je presuda bivšem premijeru Ivi Sanaderu za korupciju vezano za upravljačka prava u Ini, a u tijeku su dvije arbitraže s neizvjesnim ishodom. Kako bi po vašem mišljenju država trebala razriješiti svoje odnose s MOL-om u Ini?
Hrvatska raste (SDP), Ivan VRDOLJAK:
To je samo potvrda onoga što stalno ističemo, a to je da u Hrvatskoj ne postoji nikakva urota protiv MOL-a. Mi prema planu nastavljamo s arbitražnim postupkom koji posreduje u sporu hrvatske države i MOL-a, a ne s gospodom Sanaderom i Hernadijem.
više...
NS Reformisti, Radimir ČAČIĆ:
U hrvatsko energetsko zakonodavstvo su ugrađene odrednice zaštite djelatnosti prerade nafte koja predstavlja temelj sigurnosti opskrbe (pogotovo kada vidimo da se granice ograđuju žicama).
više...
Domoljubna koalicija - HDZ, Darko HORVAT:
Moje je mišljenje da u ovom trenutku bez obzira što imamo strateškog partnera, MOL-a, nemamo ni strategiju razvoja INA-e za sljedećih 10-tak godina, a niti viziju što bismo u pregovaračkom procesu htjeli postići.
više...
ORAH, Davor ŠKRLEC:
Pitanje odnosa dioničara treba rješavati u skladu s dioničarskim ugovorom, a pri tome ne treba zaboraviti da su stranke dužne poštivati hrvatske zakone (bez obzira na opciju arbitraže u dioničkom ugovoru), jer Zakon je iznad bilo kojeg Ugovora.
više...
Bandić Milan 365, Milan BANDIĆ:
Hrvatska prije svega treba imati dugoročnu Strategiju razvoja energetskog sektora. U okviru te strategije treba odrediti položaj nafte i plina i vidjeti koliko u tome može pomoći INA. Odnosno, Vlada treba jasno, u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Hrvatske definirati hrvatske nacionalne interese u INA-i i na temelju takve strategije riješiti svoje odnose s partnerom u INA-i.
više...
Živi zid, Ivan Vilibor SINČIĆ:
INA je tvrtka od strateške važnosti i treba ju vratiti pod okrilje hrvatske države. Tijekom predsjedničke kampanje otvorio sam problematiku vlasnika INA-e i još uvijek čekam da hrvatske institucije istraže problematiku i potvrde moje tvrdnje.
više...
HDSSB, Dragan VULIN:
Država mora štititi nacionalne interese, a snažna nacionalna energetska kompanija kao što je INA je svakako od nacionalnog interesa.
više...
5. Kakav je vaš stav o HEP-u? Treba li ta tvrtka ostati u vlasništvu države ili je treba privatizirati, kako i zašto?
Hrvatska raste (SDP), Ivan VRDOLJAK:
Mislim da se HEP razvija u dobrom smjeru i u narednim će godinama moći biti još čvršći oslonac energetskoj politici čitave zemlje i još snažniji pokretač domaćeg gospodarstva. Tome može pomoći i IPO koji može biti i dobra odskočna daska za snažan iskorak u regiju, kako u povećanju udjela tako i eventualnim kupovanjem udjela u tvrtkama.
više...
NS Reformisti, Radimir ČAČIĆ:
Tvrtka HEP je jedan od igrača na tržištu energije EU. Koliko će HEP biti uspješan ovisi o umješnosti njene uprave za koju je preduvjet da je neovisna i stručna.
više...
Domoljubna koalicija - HDZ, Darko HORVAT:
HEP treba ostati u državnom vlasništvu, jer to je tvrtka s bogatom tradicijom, koju su gradili građani Republike Hrvatske.
više...
ORAH, Davor ŠKRLEC:
Protivimo se privatizaciji HEP-a prema prijedlozima koji su objavljivani u medijima posljednjih mjeseci. Mrežne djelatnosti distribucije i prijenosa električne energije zbog strateškog i nacionalnog interesa moraju ostati u vlasništvu države.
više...
Bandić Milan 365, Milan BANDIĆ:
Dok Hrvatska ne prijeđe 20 tisuća eura BDP po stanovniku, HEP treba ostati u državnom vlasništvu. Država treba imati Strategiju energetskog razvitka i u okviru te strategije riješenu i strategiju HEP-a.
više...
Živi zid, Ivan Vilibor SINČIĆ:
HEP je strateška tvrtka i mora ostati u vlasništvu države. Prije nekoliko mjeseci kružila je priča o dokapitalizaciji HEP-a odnosno o prodaji udjela u tvrtki kako bi se stekao kapital za daljnji razvoj.
više...
HDSSB, Dragan VULIN:
Općenito, privatizirati se mogu samo određeni dijelovi HEP grupe, s time da je naš stav da HEP treba ostati u vlasništvu države jer se ne slažemo s time da država mora biti loš gospodar.
više...
6. U planu je gradnja LNG-terminala na Krku. Kakav je vaš stav o tom projektu - kako ga realizirati i kako postaviti održiv poslovni model za njegov rad?
Hrvatska raste (SDP), Ivan VRDOLJAK:
Naš stav je potpuno jasan, mi projekt podržavamo i važan je za sigurnost opskrbe, ali ne Hrvatske, nego Jugoistočne Europe. Neosporno on je strateški europski i hrvatski projekt, a radimo sve na tome da bude i ekonomski isplativ.
više...
NS Reformisti, Radimir ČAČIĆ:
LNG terminal treba biti izgrađen u što kraćem vremenu i u razumnim gabaritima, sukladno potrbama tržišta. LNG donosi elemente energetske stabilnosti u regiji i mora biti u tom smislu valoriziran i podržan od strane EU.
više...
Domoljubna koalicija - HDZ, Darko HORVAT:
Podupiremo izgradnju LNG-terminal na Krku kao projekt od strateškog interesa kako za RH tako i cijelu EU koji omogućuje diversifikaciju opskrbe prirodnim plinom te značajno povećava sigurnost opskrbe.
više...
ORAH, Davor ŠKRLEC:
LNG-projekt treba voditi u skladu s potrebama i mogućnostima RH i industrijskom praksom. LNG Hrvatska d.o.o. treba biti operater, a ne projekt promotor, jer je projekt potrebno razvijati, a ne reklamirati. Potrebno je razmotriti mogućnost izgradnje off-shore LNG terminala.
više...
Bandić Milan 365, Milan BANDIĆ:
LNG na Krku treba biti rezultat privatne inicijative i privatnog poduzetništva. Država treba odrediti lokacijske uvjete, definirati standarde zaštite i iznos koncesije.
više...
Živi zid, Ivan Vilibor SINČIĆ:
Iako je naša budućnost obnovljiva, fosilna goriva su još uvijek kralježnica našeg energetskog sustava i bit će to još nekoliko desetljeća. Podupiremo izgradnju LNG terminala u kombinaciji s termoelektranom na plin čime bismo zamijenili dio elektroenergetskog sustava nad kojim će biti provedena dekomisija u narednim godinama.
više...
HDSSB, Dragan VULIN:
LNG terminal je strateški projekt za energetski sustav Hrvatske i svakako ga treba razvijati do njegove krajnje funkcije. Isto tako, značajan je za sigurnost plinskog sustava, ali i kao dobavni pravac za ovaj dio Europe.
više...


* portal Energetika-net.com i Energetika Marketing d.o.o. zadržavaju autorska prava na objavu ove ankete.