U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Pula od danas počinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Pule za 2021. godinu. 

Navedeno savjetovanje, javlja Grad Pula, provodi se od 30. listopada do 30. studenog, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je plan.ee@pula.hr. 

Prateći dokument i dodatne informacije dostupne su na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.