Vukovar sufinancira energetsku obnovu kuća

Autor: B.O. Objavljeno: 03.11.2020. 🕜 10:09 Lokacija: Vukovar

Grad donira sredstva u iznosu do najviše 68 tisuća kuna s PDV-om

Vukovar je ovaj tjedan objavio javni poziv za dodjelu sredstava građanima za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća za 2020./2021. godinu. 

Na poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg i koje se nalaze na području grada Vukovara te imaju sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

 

Opravdani troškovi 

Grad Vukovar javlja kako će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta u iznosu do najviše 68 tisuća kuna s PDV-om. 

Stopa sufinanciranja od 20 posto opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće. 

Vukovar će dodjeljivati donacije do konca 2021. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi.

TAGOVI