Grad Varaždin je ovaj tjedan predstavio projekt kojim će se subvencionirati energetska obnova obiteljskih kuća. 

Naime, Varaždin će dodatno sufinancirati projekte energetske obnove obiteljskih kuća koji će proći na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Drugim riječima, takvi projekti će se sufinancirati po principu povrata sredstava nakon njihove provedbe i odobrenja FZOEU-a

Varaždin je, u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjever, još početkom godine počeo aktivnosti kako bi pomogao onim građanima koji se žele prijaviti na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća koji objavljuje FZOEU. Pružanjem tehničkog savjetovanja i informiranja u varaždinskom uredu REA-e Sjever te održavanjem javnih tribina, Varaždin je nastavio s pružanjem podrške građanima u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora, kakvu je pružao i ranije kod ugradnje mikrosolara

Za realizaciju ovog projekta, u gradskom proračunu osigurano je 500 tisuća kuna, objavljeno je na stranicama Grada Varaždina.


Zelena agenda

"Još jedan odličan projekt u suradnji građana, naše Regionalne energetske agencije Sjever i Grada Varaždina. Mi smo građanima do sad dali potporu u provjeri dokumentacije u svim tehničkim detaljima i savjetovanju, za što se javilo oko 300 građana i vjerujem da će se dobar dio njih javiti. REA će za njih sve provjeriti dokumentaciju da budu prvi na prijavama. Kad ostvare sredstva od Fonda, 15 posto od toga dat će Grad Varaždin. S obzirom na to da je najviši iznos 100 tisuća kuna, 60 tisuća dat će Fond, 15 tisuća Grad Varaždin, građanima će ostati samo jedna četvrtina iznosa, odnosno samo 25 tisuća kuna. To je stvarno i više nego dobar pokazatelj koliko Grad želi i pomoći sugrađanima i ostvariti zelenu agendu, odnosno energetsku obnovu. Radi se o dva potprograma, dakle, građani se mogu javiti za izmjenu krovišta i stolarije, odnosno za obnovu fasade i krovišta ili za izmjenu stolarije. U jednom i drugom slučaju, Grad će dati subvenciju od 15 posto. Nema nikakvih administrativnih zavrzlama, savjetnici u REA-inom uredu u Varaždinu građanima će sve objasniti, pripremiti ih i prijaviti, a kad dobiju sredstva od Fonda, Grad će im uplatiti svoja sredstva", rekao je, među ostalim, gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok.