Nuklearne elektrane u 13 članica Europske unije u 2020. godini su proizvele 683 512 GW h električne energije. To čini gotovo 25 posto ukupne proizvodnje električne energije u Europskoj uniji. 

Najveći proizvođač električne energije iz nuklearne u EU-u bila je Francuska. Naime, u nuklearnim elektranama u toj zemlji bilo je proizvedeno 353 833 GW h električne energije (52 posto od ukupne proizvodnje u EU-u). 

Zatim, slijede Njemačka (devet posto; 64 382 GW h), Španjolska (također devet posto; 58 299 GW h) i Švedska (sedam posto; 49 198 GW h), izvijestio je statistički ured EU-a Eurostat. Na te četiri zemlje je otpadalo više od tri četvrtine ukupne električne energije proizvedene u nuklearnim elektranama u EU-u.

 

Ugašeni reaktori 

Početkom 2020. godine u 13 članica EU-a koje električnu energiju, među ostalim, dobivaju iz nuklearnih elektrana u pogonu je bilo ukupno 109 nuklearnih reaktora. Pritom valja naglasiti kako su u toj godini trajno ugašena tri nuklearna reaktora – dva u Francuskoj i jedan u Švedskoj.

Ipak, Francuska ostaje članica EU-a koja se najviše oslanja na nuklearnu energiju. Jer, u toj zemlji je čak 67 posto električne energije u 2020. bilo proizvedeno upravo u nuklearnim elektranama. Sljedeća država EU-a koja dobiva više od polovice električne energije iz nuklearnih elektrana je Slovačka (54 posto). 

Na koncu, zanimljivo je istaknuti kako je u Mađarskoj 46 posto električne energije proizvedeno u nuklearnim elektrana u 2020. godini. Zatim, slijede Bugarska (41 posto), Belgija (39 posto), Slovenija (38 posto), Češka (37 posto), Finska (34 posto), Švedska (30 posto), Španjolska (22 posto), Rumunjska (21 posto), Njemačka (11 posto) te Nizozemska (tri posto).