Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS) u svrhu izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2023.-2032. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje poziva sve potencijalne korisnike prijenosne mreže da do 8. rujna 2022. godine dostave svoje planove priključenja na prijenosnu mrežu.

Temeljem zaprimljenih upita HOPS donosi uputu o minimalno potrebnom sadržaju/opsegu podataka koji mora biti sastavni dio plana za priključenje, koji potencijalni korisnici mreže dostavljaju za pojedini objekt. Prijava je moguća na adresu elektroničke pošte 10G-prikljucenja@hops.hr. 

U aktivni dio ovog plana (sheme, tablice priključenja,…) glede priključenja su uvršteni samo objekti koji imaju sklopljen Ugovor o priključenju ili su proglašeni državnim projektima. Objekti koji se realiziraju i koji sklope Ugovor o priključenju s HOPS-om, bit će uvršteni u budući plan razvoja prijenosne mreže, naglasio je operator prijenosa.