Operator-Terminali Federacije (OTF) iz Sarajeva je u podružnici Živinice završio rekonstrukciju spremnika za skladištenje naftnih derivata, kapaciteta 5 900 m3. 

Prva faza radova, priopćio je taj operator rezervi naftnih derivata u FBiH, obuhvatila je izgradnju novih objekata za dopremu i otpremu goriva cestovnim i željezničkim putem te novi cjevovodni, mjerno-regulacijski, sigurnosni, odvodni i protupožarni sustav s pripadajućom infrastrukturom. 


Zakonske obveze 

"Nakon izgradnje ostalih spremnika u Živinicama, ukupni kapaciteti će iznositi 46 000 m3. Obnovom nadzemnih spremnika u Blažuju, Mostaru i Bihaću, ukupni kapaciteti OTF-a će biti oko 200 000 m3", javlja OTF. 

Zahvaljujući prvoj fazi rekonstrukcije, OTF će nakon višegodišnjih napora napokon preuzeti funkciju skladištenja zaliha naftnih derivata i početi s ispunjenjem obveza predviđenih Zakonom o naftnim derivatima u FBiH iz 2014. godine. 

Obnovom terminala, Federacija BiH će moći ispuniti obveze prema Energetskoj zajednici (Directive 2009/119/EZ), koje je Bosna i Hercegovina član.