Kineska kompanija CMEC (China Machinery Engineering Corporation) položila je danas kamen temeljac za izgradnju novog, trećeg bloka u Termoelektrani Kostolac, snage 350 MW, a očekivana godišnja proizvodnja električne energije je oko 2,5 milijardi kWh. Vrijednost radova je 613 milijuna USD. V.d. direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Milorad Grčić je rekao da je B3 u Kostolcu prvi termoblok koji se gradi nakon 26 godina i da on čini pet posto od ukupnih instaliranih elektroenergetskih kapaciteta u Srbiji. Po njegovim riječima, u izgradnji tog bloka sudjelovat će veliki broj srpskih tvrtki. On je kazao da je odmakla izgradnja luke na Dunavu, kao i da su oba bloka TE Kostolac modernizirana, napravljeno je odsumporavanje i prošireni kapaciteti kopa Drmno. Podpredsednik CMEK Tong Zigang rekao da je napravljen veliki deo pripremnih radova za B3. "Kineski partneri će se pridržavati ugovora, zakona i lokalnih običaja", rekao je Zigang i dodao da će iz Kine biti isporučena najkvalitetnija oprema za novi blok. Projekt u Kostolcu realizira se na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine o ekonomskoj i tehničkoj suradnji u području infrastrukture, koji je potpisan 2009. godine. Izgradnja bloka B3 dio je druge faze realizacije projekta uz povećanje proizvodnje Kopa Drmno s devet na 12 milijuna tona ugljena godišnje. Ukupna vrijednost druge faze projekta modernizacije Teremoelektrane Kostolac B je 715,6 milijuna USD. Kineska Exim banka osigurala je 85% sredstava za financiranje projekta, a 15% Elektroprivreda Srbije (EPS). Rok otplate je 20 godina, uključujući i period počeka od sedam godina, a fiksna kamata je 2,5% godišnje. U TE Kostolac B u okviru prve faze projekta završene su revitalizacije blokova B1 i B2 snage 700 MW koji sada proizvode električnu energiju a izgrađeno je i novo postrojenje za odsumporovanje. Prvi dio kineskog kreditnog aranžmana uključuje i izgradnju infrastrukturnih objekata, pristaništa na Dunavu, koja je počela ove godine i željezničke pruge u dužini od 18 km za dovoz krečnjaka i opreme i odvoz gipsa. Ugovorena vrijednost tog dijela projekta je 344,6 milijuna USD, javlja Beta.