Upravo objavljen dokument Europske komisije pod nazivom 'REPowerEU' predstavlja značajan korak prema ubrzanom razvoju proizvodnje biometana (tj. pročišćenog bioplina) u Europi.  "Europa se mora hitno diverzificirati i smanjiti svoju ovisnost o ruskom plinu, nastavljajući sa svojim ambicijama za ostvarivanje klimatskih ciljeva. Svi koji se bave bioplinom spremni su do 2030. godine isporučivati 35 mlrd. m3, kao što je to predložila Europska unija, i pozivaju na uključivanje tih ciljeva u izmjene Direktive o obnovljivim izvorima energije (REDIII), što je trenutačno u tijeku. Uska suradnja EK-a, članica EU-a i lanca vrijednosti biometana bit će potrebna kako bi se osiguralo hitno djelovanje u skladu s predstavljenim prijedlozima. Ciljevi za biometan predstavljaju više od 20% trenutačnih uvoza plina u EU iz Rusije. Do 2050. godine bi se taj potencijal mogao utrostručiti i narasti na više od 100 mlrd. m3, čime bi se pokrilo 30 - 50% budućih potreba EU-a za plinom," naglašava Harmen Dekker, čelnik Europskog udruženja za bioplin (EBA).

U proteklih je nekoliko godina EBA intenzivno radila na promicanju održivog biometana kao ključnog obnovljivog izvora energije. Taj je rad u proteklim mjesecima dodatno intenziviran u sklopu Inicijative za održivi biometan, pri čemu su EBA, američka konzultantska tvrtka Common Futures i predstavnici lanca vrijednosti biometana započeli raspravljati s EK-om i članicama EU-a. Postizanje ciljeva energetske neovisnosti i diverzifikacije izvora energije u Europi, kako je predstavljeno u 'REPowerEU-u' zahtijeva suradnju javnosti i tvrtki kako bi se privukla ulaganja. Značajno povećanje proizvodnje biometana osigurat će priuštivu i održivu energiju za građane EU- i poduprijeti opornost gospodarstva EU-a.

"Neke zemlje već odavno djeluju u smjeru razvoja proizvodnje biometana u Europi. Neke druge su tek počele otkrivati taj potencijal. Usmjerena djelovanja u svim članicama EU-a ključna su za povećanje energetske sigurnosti pomoću zelenog plina u mjesecima i godinama koje dolaze," ističe čelnik EBU-a. Cijeli lanac opskrbe koji čine proizvođači i potrošači biometana spremni su nastaviti ulaganja u to područje i isporučiti obnovljivi plin za Europu, uz podršku politike i u članicama EU-a i na razini cijelog EU-a, napominje EBU.