Prijavom porečke gradske palače na Javni poziv za financiranje izrade tehničke dokumentacije i studije izvodljivosti ugradnje dizalice topline morska voda/voda, Poreč je ostvario pravo na stopostotno financiranje izrade tehničke dokumentacije i studije izvodljivosti za projekte povećanja energetske učinkovitosti javnih zgrada koje su klasificirane kao kulturna dobra. 

Javni poziv raspisan je u sklopu projekta COASTENERGY iz programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska koji je krajem svibnja objavila Istarska regionalna energetska agencija (IRENA). 

Taj projekt, javlja Grad Poreč, bavi se analizom, procjenom i promocijom energetskog potencijala i infrastrukture u lukama i obalnim urbanim područjima na Mediteranu. U projektu, uz IRENA-u, sudjeluje još sedam partnera iz Italije i Hrvatske.

 

Energetska neovisnost 

Trajanje projekta je 36 mjeseci, a ukupna vrijednost približno 1,8 milijuna eura. Proračun IRENA-e iznosi 207.610 eura, uz sufinanciranje od 85 posto. 

"Tijekom klimatskih promjena i borbe sa zalihama fosilnih goriva, krajnji cilj treba biti smanjenje emisija CO2 i povećanje korištenja obnovljivih izvora, a posebice postizanje energetske neovisnosti što navedeni sustavi omogućuju", izjavila je Gordana Lalić, direktorica gradske tvrtke Parentium koja koordinira provedbu ovog projekta.