Gradu Karlovcu odobreno je financiranje projekta Geothermal Energy Utilization Potential in the city of Karlovac – GEO4KA u okviru programa Horizon 2020, iz inicijative European City Facility (EUCF). 

Ova inicijativa pokrenuta je za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju te pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC). 

U tu svrhu osigurana je darovnica od 60 tisuća eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja, izvijestio je Grad Karlovac.

 

Europska konkurencija 

Pored financijske i stručne pomoći, kroz provedbu EUCF-a uključene lokalne samouprave jačat će vlastite kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostaviti korisne kontakte s kolegama iz drugih gradova i predstavnicima financijskog sektora. 

Karlovački projekt je odabran u konkurenciji s još 75 projektnih prijedloga iz 11 europskih zemalja. Dobivenom darovnicom od 60 tisuća eura financirat će se izrada Investicijskog koncepta, Studije izvodljivosti, Poslovnog plana i Plana provedbe projekta Korištenje potencijala geotermalne energije na području grada Karlovca

Izrada ovih dokumenata će otvoriti Gradu mnoga vrata za nastavak ulaganja u geotermalne izvore te su ovi dokumenti neophodni za prijavu naknadnih projektnih prijedloga na natječaje EU-a. 

Projekt traje od 17. veljače 2021. do 17 veljače 2022. godine.