U sklopu Programa 'Energija i klimatske promjene', ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak prošli tjedan je potpisala odluke o dodjeli sredstava za dva programa ukupne vrijednosti približno četiri milijuna eura. 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a provodi taj program, čiji je cilj pružanje podrške aktivnostima u području razvoja obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, a financira se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. – 2021. u iznosu od 20 milijuna eura. 

Program se provodi uz stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP) kao Programskog partnera te kroz suradnju s Norveškom upravom za vodne resurse i energiju u ulozi donatorskog partnera programa.

 

Sunčeva energija 

Sredstva Programa raspoloživa u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. iznose 17 milijuna eura, uz nacionalni doprinos Hrvatske od tri milijuna eura, te će se dodijeliti korisnicima do kraja programskog razdoblja putem četiri otvorena Poziva za dostavu projektnih prijedloga te dva otvorena Poziva za dostavu projektnih prijedloga male vrijednosti. 

U zadnjem tromjesečju 2021. godine u sklopu Programa objavljena su četiri Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Proizvodnja energije iz mora; Povećanje kapaciteta za proizvodnju Sunčeve energije; Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije i Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluke o financiranju jednog projekta (821.431,09 eura) u sklopu Poziva 'Proizvodnja energije iz mora' te 10 projekata u sklopu Poziva 'Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije' (3.166.577,20 eura).

 

Dizalice topline 

Krug prihvatljivih prijavitelja bio je iznimno širok, a uključivao je sve pravne javne ili privatne subjekte, komercijalne ili nekomercijalne organizacije i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Hrvatskoj pa su Pozivi privukli veliku pozornost javnosti. Potencijalni prijavitelji prva četiri Poziva mogli su prijaviti projekte u vrijednosti od 200 tisuća do 1,3 milijuna eura. 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Proizvodnja energije iz mora', čija je vrijednost približno 1,53 milijuna eura podržava pilot-projekte i predinvesticijske studije za ugradnju dizalica topline s morskom vodom za grijanje i hlađenje. 

"Projektima će se analizirati mogućnosti zamjene energenata koji se koriste za grijanje i hlađenje u obalnim područjima i na otocima, a očekuje se i povećanje kapaciteta dobavljača i programera te doprinos nižim troškovima takvih instalacija u budućnosti", izvijestilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije' (tri milijuna eura) podržava izradu tehničke dokumentacije u svrhu razvoja projekata korištenja geotermalne energije.

"Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, čija je vrijednost 7,4 milijuna eura, podržava provedbu pilot-projekata integriranih fotonaponskih elektrana u svrhu povećanja instaliranih kapaciteta za korištenje Sunčeve energije, uz uvjet da su instalirani kapaciteti za proizvodnju Sunčeve energije povezani na elektroenergetsku mrežu. Prijavitelji su mogli prijaviti i financiranje spremnika električne energije, uz jasno opravdanje dodatne vrijednost instalacije sustava pohrane električne energije proizvedene fotonaponskom elektranom", objavljeno je na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a.

 

Sustavi grijanja 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije' (4.956.000 eura) odnosi se na projektne prijedloge kojima se planira razvoj pilot-projekata s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije dobivene iz geotermalne, a koji mogu uključivati aktivnosti izgradnje ili revitalizacije proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda, obnovu i/ili proširenja toplinskog sustava na geotermalnu energiju, izgradnju infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja te tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja u svrhu integriranja izvora geotermalne energije. 

Uz najavljene projekte koji se ugovaraju u sklopu otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijedloga, u okviru Programa 'Energija i klimatske promjene' sredinom 2021. počela je provedba trogodišnjeg predefiniranog projekta 'Osnivanje Nacionalnog centra za obuku za zgrade gotovo nulte energije', čija je vrijednost 1,6 milijuna eura.

power and energy masters