Poreču su nedavno odobrena sredstva za još jedan projekt Europske unije, po prvi puta iz programa HORIZON2020 (OBZOR2020). 

Riječ je o projektu SCCALE 203050 (Sustainable Collective Citizen Action for a Local Europe - Održiva kolektivna akcija građana za lokalnu Europu) koji ima za cilj poticati stvaranje lokalnih energetskih zajednica u području energetske učinkovitosti i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, pružati inovativne načine sagledavanja energetske učinkovitosti, odnosno učiniti lokalne zajednice ključnim dionicima u odgovoru na klimatske izazove - ne samo u smislu povećanja korištenja obnovljivih izvora, odnosno smanjenja potrošnje energije kroz ekonomski održiv model, već i u pružanju modela upravljanja koji će njegovati zdrava i otporna društva u kontekstu klimatskih učinaka i s njima povezanih društvenih izazova. 


Lokalna proizvodnja energije 

"Provedbom projekta na području Poreča planira se uspostava lokalne energetske zajednice naziva Parentium Community koja će imati misiju pomoći građanima u razvoju, investiranju i korištenju obnovljivih izvora, s ciljem postizanja stvarnih promjena u razvoju energetike i uključenjem građana u proces energetske tranzicije. Parentium Community omogućit će građanima sudjelovanje u planiranju, odlučivanju, izgradnji kapaciteta te proizvodnji energije na lokalnoj razini", objavljeno je, među ostalim, na stranicama Grada Poreča

Ukupna vrijednost projekta je približno dva milijuna eura, dok je Poreču na raspolaganju nešto više od 38 tisuća eura. 

Projekt će, prema planu, trajati 42 mjeseca, a u njemu sudjeluje 10 partnera iz Europe.